Nie tylko wdrożenie. Maintenance ma kluczowe znaczenie przy tworzeniu budżetu na Cyfrowych Współpracowników.

677
Nie tylko wdrożenie. Maintenance ma kluczowe znaczenie przy tworzeniu budżetu na Cyfrowych Współpracowników.

Większość organizacji przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu współpracy z dostawcą usług Robotic Process Automation kieruje się stawkami za dewelopment i czasem wdrożenia bota na środowisko produkcyjne. Poza dewelopmentem, kosztem licencji platformy i infrastruktury istotną składową budżetu, który przeznaczamy na wdrożenie robotów jest również:

  • utrzymanie,
  • monitoring,
  • modyfikacje

pracujących w naszych firmach Cyfrowych Współpracowników.

Zmiany i modyfikacje procesów.

Według badań przeprowadzonych na zlecenie „Computer World” prawie 17% wszystkich wdrożeń ERP na świecie to wymiana systemu, a do wymiany przymierza się 30% firm. Równolegle trwa proces ciągłej modyfikacji oprogramowania, a 20% takich działań kończy się instalowaniem go na nowo.

W wielu przypadkach aktualizacja do nowej wersji nie wystarczy. Otoczenie prawne odgrywa tutaj kluczową rolę. Wszelkie zmiany w procesach legislacyjnych wpływają wprost na wykonywanie procesów w firmach, a w szczególności w działach finansowo-księgowych.

Według „The Hight Cost of Change for ERP, CFO Research Services” procesy biznesowe w firmach ulegają znacznym modyfikacjom w ciągu roku w skali 18% a w sposób umiarkowany aż w 48%.

Jak to przekłada się na wdrożenie i procesy obsługiwane przez roboty?

Każda zmiana ścieżki procesu lub interfejsu oprogramowania wymaga modyfikacji bota. W wielu przypadkach jest to odrębna usługa wyceniana dodatkowo przez firmę wdrożeniową. Na początkowym etapie, przy wyborze dostawcy ten element jest bardzo często pomijany i nie brany pod uwagę przy tworzeniu budżetu. Koszt rocznych modyfikacji robotów stanowi często ok. 30% środków przeznaczonych na dewelopment.

Nawet dobrze zaprogramowany bot wymaga monitoringu, utrzymania i zmian. Modyfikacje są bardzo często niezależne od decyzji przedsiębiorstw. Na zmiany w strukturach procesów wpływa także otoczenie biznesowe i prawne, dlatego warto zastanowić się nad modelem wdrożenia botów. Należy także z góry oszacować łączny koszt wdrożenia, utrzymania oraz rozwoju i modyfikacji botów w naszych organizacjach.