31 dni urlopu wypoczynkowego dla wszystkich?

397

Nowelizacja Kodeksu pracy 2021 roku może wprowadzić aż 31 dni urlopu wypoczynkowego dla wszystkich zatrudnionych na pełen etat. Ale to tylko jedna z opcji… Jakie jeszcze pomysły dotyczące naszych urlopów przedstawiają strony Rady Dialogu Społecznego?

Aktualnie nad wprowadzeniem zmian do Kodeksu pracy dyskutują przedstawiciele rządu, pracodawców oraz związków zawodowych. Na początku bieżącego roku w Radzie Dialogu Społecznego został złożony przez związki zawodowe wniosek dotyczący wydłużenia urlopu wypoczynkowego do 31 dni. Powyższemu postulatowi nie są przychylni pracodawcy, ponieważ oznaczałoby to dla nich ponoszenie dodatkowych kosztów.

Ile dni urlopu przysługuje nam obecnie?

Zgodnie z art. 154 § 1 obowiązującego Kodeksu pracy wymiar urlopu wynosi:

  • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
  • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Jak wynika z powyższego zapisu, wymiar urlopu nie został uzależniony od zajmowanego stanowiska, płci czy też warunków pracy. Jedynym wyznacznikiem decydującym o liczbie płatnych dni wolnych jest staż pracy pracownika.

W jakim kierunku idą zmiany dotyczące urlopów „po nowemu”?

Prace nad uregulowaniami dotyczącymi urlopów wypoczynkowych przebiegają dość intensywnie. W związku z tym powstało kilka scenariuszy:

  • 5 dodatkowych dni urlopu dla wszystkich zatrudnionych,
  • 5 dodatkowych dni urlopu wyłącznie dla pracowników mających staż pracy powyżej 30 lat,
  • 26 dni urlopu dla wszystkich pracowników, niezależnie od stażu pracy.

Więcej na ten temat przeczytacie Państwo na stronie: https://poradnikhr.blog/