Czy pracodawca może wymagać od zatrudnionych zaszczepienia się na COVID-19?

412

Czy obowiązek pracodawcy do chronienia zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oznacza, że pracodawca może wymagać od zatrudnionych zaszczepienia się na COVID-19?

Szczepienia na COVID-19 są dobrowolne i bezpłatne! Szczepionek nie można kupić we własnym zakresie, a kolejność szczepień jest określona przez Narodowy Program Szczepień.

Oczekiwanie szczepień na COVID-19 od pracowników jest bezprawne

Pracodawcy nie mają prawa wymagać od pracowników ani kandydatów do pracy zaszczepienia się na COVID-19. Zaświadczenie o szczepieniu nie może warunkować:

  • zatrudnienia,
  • dopuszczenia do pracy na określonym stanowisku,
  • obniżenia etatu,
  • nakładania kar porządkowych,
  • być podstawą do zwolnienia.

Odmowa zaszczepienia na COVID-19 nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych

Niektórzy specjaliści powołują się na art. 207 Kodeksu Pracy twierdząc, że pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jednak należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem szczepienia na COVID-19 nie są obowiązkowe, więc pracodawcy nie mogą ich wymagać.

Wjęcej na ten temat przeczytacie Państwo na naszej stronie: https://poradnikhr.blog/