Wpływ emocji na motywację i zaangażowanie pracowników w procesach transformacji

724

Zdrowie psychiczne i odporność w dobie koronawirusa

W procesie przeprowadzenia organizacji przez zmianę kluczowym faktorem są ludzie. To od ich zaangażowania często zależy, na ile planowana transformacja zostanie sprawnie przeprowadzona i czy wystąpią komplikacje i trudności. Każda reorganizacja/ restrukturyzacja to zmiana dla środowiska biznesowego oraz dla pracowników w organizacji, w tym liderów, którzy z jednej strony mają być ambasadorami zmiany, z drugiej zaś strony sami czują się dosyć niepewnie. Często na to się nakłada brak transparentnej komunikacji, co dodatkowo powoduje chaos i zmniejsza poczucie bezpieczeństwa pracowników.

Planując procesy restrukturyzacyjne organizacje często zapominają i nie biorą pod uwagę psychologicznego aspektu zmiany. Zazwyczaj tak jest, że stojąc w obliczu zmian nie od razu akceptujemy to co się dzieje. Zawsze potrzebujemy trochę czasu, żeby tę zmianę zrozumieć i pogodzić się z nią. Taki sam proces zachodzi w przypadku każdej zmiany w życiu, także podczas wprowadzania zmian w organizacji.

Z psychologicznego punktu widzenia, żeby pracownik zaczął dobrze współpracować, musi przejść przez cały proces pogodzenia się ze zmianą. Jednym z modeli opisujących to zjawisko jest 4 – fazowy proces z fazami takimi jak:

  • unikanie zmiany (zaprzeczenie),
  • opór,
  • eksploracja (eksperymentowanie)
  • integracja (zaangażowanie).

Podczas każdej z faz u uczestnika zmiany występują inne reakcje na to, co się dzieje i oczekiwane jest określone wsparcie od otoczenia. Warto wiedzieć, na jakim etapie znajduje się uczestnik procesu, żeby lepiej go rozumieć i w ten sposób starać się odzyskiwać kontrolę nad sytuacją.

Pełna treść artykułu: Wpływ emocji na motywację pracowników w procesach transformacji (rightmanagement.pl)

autor:
Jolanta Jastrzębska
Career & Talent Development Expert