Czy zaliczki uproszczone to obecnie dobry wybór?

W ostatnim czasie dokonywałem analizy sytuacji klientów poszukujących najkorzystniejszego sposobu odprowadzania zaliczek na CIT za 2023 rok.

Skupiliśmy się, między innymi, na podmiotach rozważających zastosowanie zaliczek uproszczonych. Przyjrzeliśmy się dokładnie poszczególnym składowym wyniku podatkowego tych podmiotów oraz stworzyliśmy prognozy na nadchodzący rok.

Wnioski

Okazało się, że w wielu przypadkach bardziej opłacał się wybór zaliczek obliczanych z miesiąca na miesiąc niż zastosować zaliczki uproszczone. Pomimo tego, że rokiem referencyjnym byłby rok panującej pandemii. 

Głównymi powodami był rosnący poziom kosztów stałych oraz możliwość ukosztowienia usług niematerialnych wyłączonych w poprzednich latach na mocy art. 15e Ustawy o CIT.

Wybór zaliczek uproszczonych prowadziłby do zamrożenia znacznej kwoty środków finansowych, konieczności wystąpienia o zwrot nadpłaconego podatku i ryzyka kontroli podatkowej.

Co możesz zrobić?

Każdy z nas ma pewne założenia na temat firm, za które odpowiada. Z mojego doświadczenia wiem, że nic tak dobrze nie urealnia założeń jak skonfrontowanie ich danymi liczbowymi.

Wiem, że rzeczywistość ciągle przyspiesza a 24 godziny jakie mamy w dobie potrafi topnieć szybciej niż lody latem. Pomimo tego, czas poświęcony na dokładną analizę może zwrócić się z nawiązką.

Jeśli Twoja spółka była na zaliczkach uproszczonych za 2022 rok i dojdziesz do wniosku, że uproszczone zaliczki nie są korzystnym rozwiązaniem na 2023 rok to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Nie musisz informować urzędu skarbowego o zmianie sposobu odprowadzania zaliczek. Wystarczy, że zaczniesz wyliczać zaliczki z miesiąca na miesiąc.