Jakie dowody przy wniosku o opinię o stosowaniu preferencji w WHT?

Jakie dowody przy wniosku o opinię o stosowaniu preferencji w WHT?

Jeśli planujesz wystąpić z wnioskiem o wydanie opinii o stosowaniu preferencji (WH-WOP), na przykład jako wypłacający dywidendę na rzecz zagranicznego udziałowca, to warto się do tego odpowiednio przygotować.

Pomimo tego, że występowanie o opinię o stosowaniu preferencji jest czymś stosunkowo nowym to miałem możliwość wspierać kilka podmiotów w tym zakresie.

Na bazie moich dotychczasowych doświadczeń opracowałem zestaw dowodów o jakie z dużym prawdopodobieństwem poproszą Cię organy podatkowe.

Mam nadzieję, że ułatwi Ci to spokojne i komfortowe przejście przez ten proces.

Katalog dowodów

Poza certyfikatem rezydencji podatnika oraz oświadczeniem o byciu rzeczywistym właścicielem należności zostaniesz najprawdopodobniej poproszony o przedstawienie szeregu dowodów potwierdzających status podatnika.

Jako przykłady mogę wskazać:

  • wypis z rejestru handlowego,
  • sprawozdanie finansowe,
  • dokumenty potwierdzające zatrudnianie pracowników,
  • faktury,
  • zamówienia,
  • umowy najmu/leasingu.

Oczywiście zestaw przekazywanych dowodów należy dobrać odpowiednio do naszej sytuacji tak, aby przyczynić się do uzyskania korzystnego dla Ciebie rozstrzygnięcia.

Dowody w języku obcym

Jeżeli przedstawisz dowody w języku obcym to organ podatkowy wezwie Cię do przedłożenia tłumaczeń. Organy podatkowe preferują tłumaczenia przysięgłe.

A jeśli nie przekażę wszystkich dowodów?

Jeśli nie przekażesz wszystkich dowodów to rozstrzygnięcie zostanie wydane o w oparciu o przekazany przez Ciebie materiał dowodowy.