Podatkowe KPI - zarządzaj podatkami jak zawodowiec

Podatkowe KPI - zarządzaj podatkami jak zawodowiec

Podstawowym zadaniem działu podatkowego jest zapewnienie wysokiej jakości rozliczeń podatkowych. Rozliczenia te powinny być poprawne, kompletne i terminowe a podatki z nich wynikające odprowadzane w odpowiedniej wysokości. Skąd jednak masz wiedzieć czy rozliczenia podatkowe odzwierciedlają te cechy?

Z pomocą przychodzą podatkowe KPI.

Poprawność

Proces podatkowy ma swój początek i koniec. Na początku procesu są dane wejściowe. Na końcu rezultaty.

Badaj poprawność danych wejściowych. Możesz to robić w sposób zautomatyzowany wykorzystując silnik podatkowy. Możesz manualnie. Możesz również stosować kombinację obu podejść uzupełniając słabości silnika o weryfikację manualną. KPI ma pokazywać poprawność danych wejściowych. Ustal % próg poprawności danych. W przypadku wystąpienia odchyleń zbadaj ich przyczyny i wyeliminuj je.

Ujawnione przez wcześniejszy KPI błędy należy rozwiązać. Stwórz drugi KPI skupiający się na % rozwiązanych błędów.

Kompletność

Niezadeklarowane księgowania to coś czego nie chcesz. Strażnikiem kompletności deklarowanych danych jest proces uzgadniania kont.

Przykładowo, dla celów VAT możesz porównywać JPK_V7 z zapisami kont VAT. Celem jest ujęcie wszystkich zapisów na kontach VAT w JPK_V7.

Terminowość

Liczy się terminowość składania rozliczeń podatkowych oraz płacenia podatków. Każde niezłożenie albo niezapłacenie w terminie powinno być wyjaśnione co do przyczyn.

KPI to % złożonych w terminie rozliczeń oraz zapłaconych podatków. Warto mierzyć również poziom odsetek od zaległości podatkowych.

Podatki odpowiedniej wysokości

Możesz przygotować prawidłowe rozliczenie podatkowe i zapłacić więcej podatku niż trzeba. Możesz sporządzić prawidłowo to samo rozliczenie i zapłacić tylko tyle podatku ile jest konieczne. Organ podatkowy w protokole z kontroli nie podpowie Ci jak możesz zapłacić mniej. Nie taka jest jego rola.

Opracuj własne sposoby wyłapywania miejsc powstawania dodatkowych kwot podatków. Przykładami takich miejsc są niepotwierdzone WDT i eksporty w VAT albo koszty trwale niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych. To jedynie próbka możliwości, nie pełna lista. Celem jest pilnowanie, by kwoty nie przekroczyły wyznaczonej granicy.

Jeżeli chcesz więcej

Ostatnio rozmawialiśmy na ten temat z Wiktorem Doktór w podcaście BSS Bez Tajemnic. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o KPI w podatkach, to zamieszczam link do podcastu KPI i inne wskaźniki w PODATKACH: https://www.youtube.com/watch?v=s-BCJD9J_gA