Zapowiedź zmian do projektu obowiązkowego KSEF

Jakiś czas temu w podcasie BSS Bez Tajemnic rozmawiałem z Wiktorem Doktórem o największym podatkowym wyzwaniu na 2023, którym jest przygotowanie się do przyszłorocznego obowiązkowego KSEF.

Nagranie dostępne jest pod poniższym linkiem:

#754 KSeF - Największe podatkowe wyzwanie 2023 - YouTube

W czwartek (16 lutego 2023) odbyła się konferencja uzgodnieniowa podczas, której zapowiedziano szereg zmian do planowanych przepisów.

Co ma się zmienić?

Główne zmiany jakie zapowiedziało Ministerstwo Finansów to:

 • przesunięcie wejścia w życie na lipiec 2024,
 • faktury dla konsumentów (B2C), bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych), faktury wystawiane w procedurach OSS i IOSS nie będą objęte KSeF,
 • likwidacja not korygujących w KSeF i poza KSeF.
 • liberalizacja sankcji za naruszenie przepisów i ich stosowanie dopiero od początku 2025 roku,
 • dla podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT KSEF ma być obowiązkowy początku 2025 roku,
 • faktury z kas fiskalnych będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do końca 2024 roku,
 • paragon z NIP będzie uznawany za fakturę uproszczoną do końca 2024 roku,
 • w przypadku awarii po stronie podatnika ma być możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSEF i dostarczenia faktury do KSEF następnego dnia roboczego po wystawieniu offline,
 • w okresie awarii i w trybie offline dopuszczone będzie wystawianie faktur korygujących,
 • doprecyzowanie daty wystawienia oraz innych kwestii istotnych dla procesu wystawiania faktur podczas awarii oraz w trybie offline,
 • kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia na PLN zostanie utrzymany z dnia poprzedzającego datę wskazaną w polu P_1 faktury ustrukturyzowanej przez jeden dodatkowy dzień do przesłania jej do KSEF - ciekawy punkt.