Dbanie o pracownika, czyli nowy wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu

Dbanie o pracownika, czyli nowy wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu

Dbanie o pracownika, czyli nowy wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu

CSR, społeczna odpowiedzialność biznesu, to taka strategia zarządzania firmą, która uwzględnia interesy społeczne oraz potrzeby różnych grup powiązanych z przedsiębiorstwem. Innymi słowy zobowiązuje zarządzających do utrzymywania dobrych relacji z interesariuszami firmy. Kluczowym interesariuszem pracodawcy jest dziś jego pracownik i to on powinien stać w centrum wszystkich działań podejmowanych przez przedsiębiorcę. Jak docenić pracowników i zadbać o ich komfort?

Dane płynące z rynku pracy nie pozostawiają złudzeń: każdego roku odpływa z niego 150 tys. osób, liczba wolnych wakatów rośnie, a chętnych do pracy nie przybywa (w Polsce na 6 pracujących osób w wieku produkcyjnym przypadają 4 niepracujące) – to liczby przedstawione w przygotowanym przez BCC raporcie o rynku pracy. Przedsiębiorcy jeszcze bardziej niż kiedykolwiek muszą więc dbać o pracowników.

Potrzeby tych ostatnich bardzo się jednak zmieniły w czasie pandemii. Dziś liczy się dla nich przede wszystkim stabilność, bezpieczeństwo, równowaga między pracą a życiem prywatnym. Jedno i drugie można poprawić, wykorzystując odpowiednie technologie. Technologie, które będą wspierać przedsiębiorców w budowaniu lepszego środowiska pracy i tym samym we wdrażaniu idei odpowiedzialnego biznesu w firmach.

Lepszy podział ról i obowiązków

Chcąc zbudować lepsze środowisko pracy, warto zacząć od przyjrzeniu się temu, jak działa cała firma. Kto i nad jakimi zadaniami pracuje, ile czasu na nie poświęca; jak zorganizowane są procesy. Dzięki nieustannemu wglądowi w to, jak funkcjonują całe zespoły, oraz dzięki wiedzy na temat tego, co powoduje przestoje i problemy, pracodawcy mogą lepiej zorganizować pracę. Widzą, które zespoły są przeciążone, a które niedociążone. To pozwala wyciągać wnioski, przesuwać pracowników między teamami czy przypisywać nowe zadania do tych grup, które rzeczywiście są w stanie je zrealizować.

To ma wieloaspektowe znaczenie dla pracownika. Po pierwsze, dostaje on tyle obowiązków, ile jest w stanie wykonać w ramach swojego wymiaru etatu. Po drugie, jego codzienna praca jest lepiej zorganizowana, bo pracodawca na bieżąco widzi problemy i może je eliminować. Po trzecie, jest bezpieczniejszy w przypadku redukcji nieefektywnych etatów. Przedsiębiorca szukający lepszej wydajności zespołów czy oszczędności ma wystarczająco dużo danych, by lepiej zorganizować pracę zatrudnionych, unikać niepotrzebnych przestojów czy wyeliminować nieprzepracowane godziny.

Sprawiedliwe traktowanie

Równe traktowanie pracowników jest gwarantowane prawem. Teoretycznie. W praktyce zdarza się, że niektórzy pracownicy czują się w jakiś sposób pokrzywdzeni – czy to przy okazji rozdzielania bonusów, czy rozliczania czasu pracy. Jedną z największych bolączek są dodatkowe, nieprzewidziane w kodeksie pracy, przerwy na papierosa, z których korzystają palacze. Niepalący pracują więcej i chcą, aby było to zauważone.

Nowoczesne narzędzia do monitorowania czasu pracy pozwalają dokładnie rozliczać czas pracy. Notują także wszystkie przerwy. Każdy pracownik jest więc traktowany sprawiedliwie, bo musi przepracować dokładnie tyle, ile wymaga od niego wymiar jego etatu. System TIMATE na przykład pod koniec każdego dnia ocenia też pracę każdej osoby, dzięki czemu premie odpowiadają rzeczywistemu zaangażowaniu pracowników.

Work-life balance

Warto dbać o to, aby pracownik spędzał w pracy dokładnie tyle czasu, ile powinien. Dobrze jest dostarczyć mu narzędzie, które przypomni mu o konieczności zrobienia przerwy oraz o tym, że zbliża się koniec dnia pracy. Dzięki temu zatrudnieni nie będą robić niezaplanowanych i nieuzgodnionych z przełożonym nadgodzin, które naruszają ich work-life balance. 

Docenianie pracownika

Ciekawym rozwiązaniem dla przedsiębiorców jest powiązanie monitorowania czasu pracy i realizacji zadań z systemem premiowym. Takie połączenie może stać się świetnym motywatorem dla pracowników. Jak to możliwe? Wyjaśnię na przykładzie systemu, nad którym pracujemy w TIMATE. Moduł oceny po zakończeniu każdego dnia pracy automatycznie ocenia działania pracowników w sześciu obszarach: rejestracji czasu pracy, wykorzystania tego czasu, bezpieczeństwa, realizacji zdań, wykonania planów oraz zarządzania zespołem (ten obszar dotyczy tylko kadry managerskiej). Dobrym notom można przypisać punkty, które z czasem przełożą się na premie i bonusy. Dzięki temu pracownik jest codziennie doceniany i wie, że jego działania przynoszą realne korzyści.

Dodatkowo, w przypadku otrzymania negatywnej oceny zatrudnieni – jeśli ta ocena nie wynika z ich złej pracy – mogą od razu wyjaśnić przełożonemu, co wpłynęło na taką notę. Może to być zła organizacja stanowiska pracy, niedostarczenie na czas towaru, nieodpowiednio zaplanowany harmonogram. Dzięki takiemu wskazaniu błędów w procesach pracownicy zyskują realny wpływ na to, jak działa firma, i mogą poprawiać jej funkcjonowanie, a tym samym – swoje warunki pracy.

Przyjazne środowisko pracy

Wszystkie te elementy przekładają się na tworzenie w firmach lepszego i bardziej przyjaznego pracownikowi środowiska pracy, gwarantującego poszanowanie prawa do odpoczynku, bezpieczeństwo oraz odpowiednie rozplanowanie obowiązków.

Społeczna odpowiedzialność biznesu ma wiele twarzy. W czasach pogłębiających się problemów ze znalezieniem rąk do pracy oraz coraz śmielej wkraczającej do firm robotyzacji – musi mieć przede wszystkim twarz pracownika. Bo to on – mimo nowych narzędzi technologicznych wspierających przedsiębiorców – jest najważniejszym zasobem każdej firmy. Warto o niego dbać.