Blogerzy

Wojciech Krupa

Wojciech Krupa

www.jll.pl

Tworzenie środowiska pracy, które podnosi wartość firmy, wzmacnia jej przewagę konkurencyjną oraz odpowiada na potrzeby pracowników stanowi podstawę filozofii jego działania. Opracowuje oraz wdraża strategie biznesowe oraz promuje innowacyjne metody realizacji projektów, które wspierają osiąganie strategicznych celów firmy. Specjalizuje się w kompleksowej analizie kultury korporacyjnej oraz komunikacji wewnętrznej, zarządzaniu zmianą oraz dogłębnemu badaniu przestrzeni pracy.

powrót do blogerów