Edukacja

Kształtowanie rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach orientacji na interesariuszy - ankieta

556

Identyfikacja uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju współczesnych organizacji ma permanentne znaczenie, poza opracowania czysto naukowe, albowiem może dostarczać praktycznej wiedzy, niezbędnej w obecnym zarządzaniu. Rozwój orientacji na interesariuszy opiera się, zarówno na czynnikach wewnętrznych (endogenicznych), jak i zewnętrznych (egzogenicznych), które wymagają identyfikacji i opisania, w związku z postępującą globalizacją, zjawiskami kryzysowymi i turbulentnym otoczeniem.

Tematyka badań podjętych przez dr Wiolettę Weredę ma służyć opracowaniu, w ramach przyjętych założeń, procesu budowania relacji z interesariuszami. Orientacja na interesariuszy koncentruje się na istotnej problematyce funkcjonowania organizacji, szczególnie biznesu, przy uwzględnieniu wpływu różnych czynników, a głownie zaufania, technologii teleinformatycznych oraz wykorzystania różnych mediów do budowania relacji przedsiębiorstwa z jego grupami interesu.

Bardzo proszę o wypełnienie ankiety, jeśli jesteście menedżerami w małych, średnich bądź dużych firmach w Województwie Mazowieckim i Podlaskim.

Ankieta będzie służyła do opracowania badań na temat kształtowania rozwoju organizacji w warunkach orientacji na interesariuszy. Ankieta jest skierowana do wszystkich menedżerów (najwyższego, średniego i najniższego szczebla), którzy są odpowiedzialni za relacje z otoczeniem, innowacje, zaopatrzenie, logistykę, sprzedaż oraz współpracę handlową z dwóch województw: Mazowieckiego i Podlaskiego. Będę bardzo wdzięczna za wypełnienie ankiety.

Wszelkie informacje i uwagi oraz zwrot ankiety proszę kierować do zainteresowanej Autorki:) dr Wioletta Wereda, tel. 504 128 144, mail:weredawioletta@tlen.pl

Rozwój przedsiębiorstwa

KSZTAŁTOWANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH ORIENTACJI NA INTERESARIUSZY
Orientacja na interesariuszy

Z- zaufanie

IT – technologie teleinformatyczne

MS – media społecznościowe

dr Wioletta Wereda