Edukacja

Łódź: edukacja przyszłych profesjonalistów w centrum uwagi

Łódź: edukacja przyszłych profesjonalistów w centrum uwagi

Gdy 600 lat temu, w lipcu 1423 roku król Władysław Jagiełło nadawał Łodzi przywilej lokacyjny, przekształcił niewielką osadę w miasto. Król nie mógł przewidzieć, że to skromne wówczas miasteczko stanie się prawdziwym tekstylnym imperium w XIX wieku, a na progu dwudziestego pierwszego stulecia będzie jedną z najprężniej rozwijających się, najbardziej przyjaznych do życia oraz atrakcyjnych biznesowo metropolii nowoczesnej Polski.

Ostatnie dwie dekady stały pod znakiem intensywnej pracy mającej za cel spozycjonowanie Łodzi wśród miast-liderów w Polsce. Holistyczne podejście gwarantowało, że pod uwagę wzięto każdy aspekt miejskiego życia.

Kluczowe dla miasta są projekty zwiększające komfort życia łodzian. Miasto z sukcesem prowadzi szereg działań rewitalizujących centrum, a takie inwestycje, jak Orientarium lub EC1 Łódź – Miasto Kultury, to nie tylko miejsca, gdzie mieszkańcy lubią spędzać czas, ale też atrakcje przyciągające rzesze turystów

Dla studentów i absolwentów łódzkich uczelni przygotowano rozbudowaną ofertę inicjatyw mających na celu podniesienie ich umiejętności oraz standingu na rynku pracy. Program „Młodzi w Łodzi” to obecnie największy program stypendialny w kraju, z którego skorzystało już ponad 2 tys. osób, a z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością – zarówno wśród aplikujących studentów, jak i firm oferujących staże w murach swoich biur. Pozytywna weryfikacja ze strony rynku to jasny sygnał, że taka inicjatywa jest bardzo potrzebna.

Wysiłki podejmowane na rzecz pozyskania firm z branży IT oraz BSS od lat były jednym z podstawowych zadań stawianych przed zespołem odpowiedzialnym za inwestycje w Łodzi – czyli Biurem Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej (znanym także jako Invest in Lodz). Działania te znajdują swoje odzwierciedlenie w liczbach. Raporty sporządzone przez Urząd Miasta, we współpracy z międzynarodowymi firmami Grafton oraz Michael Page, potwierdziły status Łodzi jako rynku dojrzałego. Miasto może pochwalić się ponad 200 centrami IT, ponad 100 centrami SSC/GBS/CoE, a zatrudnienie w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu znalazło tu już blisko 70 tys. osób. Dodatkowo, 19 łódzkich uczelni i ponad 70 tys. aktywnych studentów to coraz większy magnes na międzynarodowych inwestorów, którzy dostrzegają plusy lokowania swoich centrów w stolicy województwa łódzkiego.

Miejscy stakeholderzy zdają sobie sprawę, że dobry klimat inwestycyjny wokół Łodzi, to najlepszy moment, aby zintensyfikować swoje działania oraz realizowane przedsięwzięcia.

W roku 2022 Invest in Lodz zainicjowało szereg spotkań z przedstawicielami sektora BSS, które miały na celu lepsze zrozumienie bieżących wyzwań, z jakimi muszą się oni mierzyć. Wspólny mianownik stanowiły – niezmiennie – kwestie kadrowe. To nie może dziwić, bowiem rywalizacja miast i firm konkurujących między sobą o kapitał ludzki nigdy wcześniej nie była tak intensywna. Powstaje więc pytanie – w jaki sposób zapewnić firmom obecnym w łódzkim sektorze BSS możliwość stałego wzrostu, zachowanie konkurencyjności oraz odporność na zmieniające się trendy rynkowe, jednocześnie proponując łódzkim specjalistom pracę przy interesujących i rozwojowych projektach?

Dyskusje toczone na powyżej przytoczonych spotkaniach stanowiły asumpt dla Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej oraz partnerów instytucjonalnych i biznesowych do podjęcia działania i stworzenia zupełnie nowej inicjatywy. Efekt? Trzy nowe programy edukacyjne, których inauguracja przypadnie na nachodzący rok akademicki. Mowa o nowym kierunku studiów podyplomowych na UŁ – „FinTech”, programie „IT Executive Masterclass” realizowanym we współpracy z CIONET, oraz stacjonarnych studiach podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku „Analityk AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy”. Przyjrzyjmy się dwóm pierwszym programom, aby lepiej zrozumieć założenia tych nowatorskich rozwiązań zaprojektowanych z myślą o wsparciu łódzkiego sektora BSS w wejściu na jeszcze wyższy poziom.

Studia podyplomowe na kierunku FinTech to projekt powstały dzięki synergii Uniwersytetu Łódzkiego, Urzędu Miasta Łodzi oraz FinTech Central Poland, będącego zrzeszeniem łódzkiej społeczności sektora FinTech. To studia w modelu stacjonarnym, przeznaczone dla osób pragnących wzmocnić swoje kompetencje zarówno cyfrowe, jak i finansowe. Odbędą się w ramach kilkunastu stacjonarnych weekendowych zjazdów, w okresie od października br. do czerwca 2024 r.

Studia składają się z 300 godzin zajęć utrzymanych w formule warsztatowej. Niemal 200 godzin prowadzonych będzie przez praktyków rynku finansowego, w szczególności przedstawicieli firm reprezentujących FinTech Central Poland. Pozostałe 100 godzin zajęć przypadnie w udziale doświadczonym pracownikom naukowym Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestnicy wyniosą praktyczną wiedzę z zakresu m.in. trendów w sektorze finansowym związanych z postępującą cyfryzacją, podstaw projektowania produktów i usług cyfrowych, technik analizy danych, a także wykorzystania danych w biznesie. Studia rozwiną również ich umiejętności miękkie, jak komunikacja czy praca w grupie

Twórcy kierunku są głęboko przekonani, że nakreślone proporcje wiedzy praktycznej z fundamentem teoretycznym zapewnią uczestnikom studiów właściwe przygotowanie do stworzenia lub pracy na stanowisku kierowniczym w firmach z branży FinTech, pracy na stanowisku Product Ownera, analityka biznesowego, bądź specjalisty w firmie technologicznej lub finansowej. Koszt studiów trwających 9 miesięcy wynosi 10 tys. złotych, natomiast członkowie Klubu Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego otrzymają zniżkę w wysokości 10%.

Kolejnym, niezwykle praktycznym programem jest „IT Executive Masterclass”. Dedykowany managerom z branży technologicznej, „IT Executive Masterclass” został stworzony przez zespół Invest in Lodz we współpracy z CIONET. Jego głównym założeniem jest wzmacnianie i podnoszenie umiejętności lidershipu z zakresu budowania strategii oraz zarządzania firmami z branż technologicznych.

Inicjatywa jest unikalna w skali kraju – zaprojektowana przez praktyków rynku posiadających wieloletnie doświadczenie na stanowiskach CIO, zapewnia realny rozwój skillsetu niezbędnego w karierze każdego dyrektora w sektorze IT Uczestnicy programu dowiedzą się więcej o firmach, zaznajomią się z technologiami, zrozumieją profesjonalne praktyki, oraz dobrze poznają ludzi, którzy mają autentyczny wpływ na kształtowanie trendów w branży technologicznej.

Program stawia na skondensowane przekazanie najwartościowszych informacji. W okresie od października br. do maja 2024 r. odbędzie się pięć piątkowo-sobotnich zjazdów – dwa w Łodzi oraz dwa w Warszawie – które zostaną uzupełnione o komponent online. Oznacza to ponad 80 godzin zajęć w ramach warsztatów, spotkań z liderami i konwersatoriów; wszystkie będą prowadzone przez uznanych praktyków rynku.

Najistotniejszym aspektem programu jest transfer wiedzy z obszarów, takich jak: transformacja i wdrażanie innowacji cyfrowych, współpraca na linii CIO-CFO, budowanie długofalowej strategii IT, poprawa komunikacji, czy rozwój umiejętności managerskich w zróżnicowanych zespołach IT. Koszt programu to 23 tys. złotych.

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Miasta Łodzi było merytorycznie zaangażowane w tworzenie obydwu programów. Realizując misję wspierania procesów inwestycyjnych – zarówno na etapie wyboru lokalizacji, jak i w ramach działań post-investment care – Invest in Lodz występuje w rolach integratora świata nauki i biznesu wokół prorozwojowych inicjatyw, dostawcy usług i narzędzi oraz promotora biznesowej marki Łodzi. Wszystkie działania podejmowane przez Biuro dla rozwoju gospodarczego Łodzi nie przybliżą miasta do zakładanych celów bez zadbania o stały rozwój zawodowy pracowników współtworzących już w tej chwili biznesowy ekosystem miasta, jak i przyszłych kadr dla łódzkich firm. Biorąc pod uwagę nowe inicjatywy edukacyjne podjęte w tym roku przez Invest in Lodz we współpracy z partnerami merytorycznymi, można z powodzeniem dopisać rolę „edukatora” do bogatego wachlarza działań świadczonych przez ten Zespół na rzecz branży nowoczesnych usług dla biznesu oraz sektora technologicznego.

 

Artykuł pochodzi z magazynu:
FOCUS ON Business #12 September-October (5/2023)

FOCUS ON Business #12 September-October (5/2023) Zobacz numer