Edukacja

Pierwsza pomoc to także obowiązek pracodawcy

1 866

W teorii wszyscy znamy podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Jednak specjaliści są zgodni – kiedy dochodzi do wypadku, tylko nieliczni podejmują działanie. Zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego (art. 162 § 1) każdy ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy, jeśli nie zagraża to jego życiu i zdrowiu. Dodatkowo, Kodeks Pracy reguluje także obowiązki pracodawców w tym zakresie.

Od teorii do praktyki

W teorii Polacy deklarują, że mają podstawową wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy. Zapytani o zasady są w stanie odpowiedzieć, jakie czynności po kolei należy wykonać. Jednak eksperci są zgodni, że jeśli już dojdzie do wypadku, prawie nikt nie udziela pomocy. Jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy?

– Ludzie się po prostu boją, że poprzez swoje działania zrobią krzywdę poszkodowanemu. Wolą uniknąć odpowiedzialności i dlatego ich działania ograniczają się do wezwania służ specjalistycznych. – mówi Łukasz Wawrzyniak, Główny specjalista ds. BHP W&W Consulting.

Dlatego niezwykle ważne jest prowadzenie działań edukacyjnych, które z jednej strony nauczą jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy, ale przede wszystkim zbudują świadomość społeczną i przekonanie, że lepiej udzielić jakiejkolwiek pomocy, nawet nieumiejętnej, niż przejść obok poszkodowanej osoby obojętnie.

Pierwsza pomoc także obowiązkiem pracodawcy

Kodeks Pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) także precyzyjnie określa zadania pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy. Zgodnie z art. 209 § 1 pkt 2a pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy oraz zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Co ważne liczba pracowników wyznaczona do tego zadania powinna być uzależniona od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń w przedsiębiorstwie.

– Przepisy jasno określają obowiązki pracodawców w zakresie pierwszej pomocy na terenie firmy. Jednak niezwykle istotne jest zadbanie o to, aby zarówno pracodawcy jak i pracownicy znali zasady jej udzielania. A w przypadku wystąpienia zagrożenia, potrafili jej udzielić – mówi Łukasz Wawrzyniak.

Szczególnie w firmach, w których pracownicy są narażeni na czynniki zagrażające bezpieczeństwu niezwykle istotne jest przestrzeganie zasad BHP i stosowanie się do regulaminu pracy. W sytuacji, w której dojdzie do wypadku znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy znacząco zwiększa szanse poszkodowanego na przeżycie.

Gdzie się uczyć?

Chcąc zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy warto skorzystać z porad ekspertów i osób posiadających wieloletnie doświadczenie w tym temacie. Źródłem wiedzy mogą być np. filmy instruktażowe zamieszczane w Internecie. Ważne jednak, aby korzystać tylko ze sprawdzonych źródeł.

Pamiętajmy, że udzielenie pomocy w pierwszych minutach po wypadku jest bardzo ważne. To właśnie one decydują o tym czy poszkodowany przeżyje. Pamiętajmy, że na podjęcie pierwszych działań mamy od 5 do 7 minut. Po tym czasie, na skutek niedotlenienia, dochodzi do nieodwracalnych uszkodzeń w organizmie. Nie bójmy się nieść pomocy innym, doskonalmy swój warsztat podczas ćwiczeń i zgłębiania wiedzy teoretycznej.

W&W Consulting