Edukacja

Poradnik HR - zmiana czasu czy to dodatkowy koszt dla pracodawcy?

1 035

Już niebawem bo w nocy z soboty 29 października na niedzielę 30 października 2016 roku czeka nas zmiana czasu z letniego na zimowy. Zmiana ta daje nam więcej światła podczas zimowych poranków oraz godzinę więcej snu w niedzielny ranek, natomiast dla osób wykonujących w tym czasie pracę w godzinach nocnych, wiąże się to z przepracowaną godziną więcej.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, natomiast za czas nieświadczenia pracy, tylko wtedy kiedy stanowią tak przepisy. Kodeks Pracy nie reguluje wprost kwestii związanych ze zmianą czasu z letniego na zimowy czy odwrotnie, ale jednocześnie nie ma podstaw do obniżenia wynagrodzenia pracownika o tę godzinę.

Czy pracownicy powinni otrzymać rekompensatę za przepracowanie dodatkowej 9 godziny oraz czy podczas zmiany czasu z zimowego na letni pracownicy powinni dostać mniejsze wynagrodzenie, ponieważ przepracują tylko 7 godzin?

Agnieszka Woźniak oraz Helena Warszakowska zapraszają do zapoznania się z odpowiedzią na powyższe pytania!