Edukacja

VI konferencja nowoczesne koncepcje i metody zarządzania

913

W dniach 8-9 grudnia 2016 roku w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbędzie się VI międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana: NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA.

Zwinność organizacji w dynamicznym otoczeniu w sektorach wojskowym, publicznym, społecznym i biznesowym. Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń, udział w dyskusji, jak również prezentacja wyników badań dotyczących współczesnych koncepcji i metod zarządzania. Głównym punktem odniesienia rozważań w tegorocznej edycji konferencji jest zwinność w funkcjonowaniu współczesnych organizacji. Konferencja będzie platformą łączącą świat nauki i biznesu. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.nkz-2016.com/.

Zakład Inżynierii Zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki Wojskowej