Edukacja

W Pomorskim przeznaczono milion złotych na stypendia

589

To już trzecia edycja programu, w którym stypendia są przyznawane uczniom szkół zawodowych. Na stypendia mogą liczyć najlepsi uczniowie, którzy mieszkają w województwie pomorskim, uczęszczają do technikum, zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły branżowej I stopnia i do tego powinni kształcić się w zawodach odpowiadających branżom kluczowym dla rozwoju regionu, w tym BPO/SSC.

Portal Samorządowy

Przejdź do strony