Edukacja

XXXIX edycja Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy za nami

925

12 kwietnia w Warszawie, w ADN Centrum Konferencyjne odbyła się XXXIX edycja Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy.

XXXIX edycja Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy za nami

Podczas dwudniowego wydarzenia zostały przedstawione kontrowersyjne aspekty, najnowsze orzecznictwo, ostatnie oraz planowane zmiany w prawie pracy. Pierwszy dzień obfitował w prelekcje, natomiast podczas drugiego dnia odbyły się warsztaty, w których uczestnicy kongresu bardzo chętnie brali udział. Tego dnia w jednym miejscu spotkali się Dyrektorzy HR, Managerowie, Kierownicy Kadr i Płac, Specjaliści ds. Kadr i Płac, Specjaliści HR, Radcy Prawni oraz Specjaliści ds. Administracji.

Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy rozpoczął Pan Adam Ryś prelekcją zatytułowaną „Zatrudnienia w oparciu o kontrakty B2B – praktyka biznesowa, jej prawne ograniczenia oraz postulaty de lege ferenda”. Pan Adam opowiedział o dopuszczalności zawierania umów, o współpracy z klauzulami wyłączności, warunkach współpracy w oparciu o kontrakty B2B, przykładach klauzul umownych oraz konstrukcjach kontraktów B2B.

XXXIX edycja Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy za nami

Kolejna prelekcja, którą poprowadziła Pani Anna Kamińska, to „Wybrane aspekty pracy w niedziele i święta w kontekście najnowszych ograniczeń i zakazów”. Pani Anna opowiedziała o tym jakie są zasady rekompensowania pracy w niedziele i w święta, odpowiedziała na pytanie czy w szczególnych okolicznościach można powierzyć pracownikom pracę w niedziele pomimo ustawowego zakazu oraz o kontrowersyjnym ostatnimi czasy temacie ograniczeń związanych z funkcjonowaniem placówek handlowych w niedziele i święta.

XXXIX edycja Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy za nami

Z kolei Pan Piotr Wojciechowski opowiedział o „Urlopach wypoczynkowych i innych okresach niewykonywania pracy – zasadach udzielania i planowanych zmianach w tym zakresie”. Pokazał jaka jest różnica pomiędzy urlopem bez wniosku urlopowego, urlopem zaległym, urlopem na żądanie, przedawnieniem prawa do urlopu. Wytłumaczył jakie są zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy – krok po kroku. Odpowiedział na pytania dotyczące odbioru czasu wolnego za nadgodziny, zasad udzielania przerw
w pracy.

Pan Paweł Ziółkowski przybliżył tematykę związaną z „Zatrudnianiem cudzoziemców po zmianach od 01.01.2018 r.” Przybliżył wszystkim nowe zasady nadawania numeru PESEL cudzoziemcom, opowiedział na czym polega nowy typ zezwoleń na pracę sezonową oraz przedstawił przykłady sytuacji, które nie wymagają zatrudnienia.

Ostatnie wystąpienia tego dnia to prelekcja Pana Łukasza Prasołka, który mówił na temat: „Umowy o dzieło i umowy zlecenie – zasad rozróżnienia ich przedmiotu zgodnie z aktualnym orzecznictwem” oraz tego „Jakie nowe obowiązki dotyczące pracodawców przewiduje ustawa o jawności życia publicznego?”. Pan Łukasz opowiedział o tym jak rozumieć pojęcie rezultatu umowy o dzieło, czy dziełem może być wykonywanie regularnie pewnych zadań, kto może zostać sygnalistą czy też, czy wszyscy pracodawcy będą musieli opracować kodeksy etyczne. Osoby biorące udział w kongresie bardzo chętnie odpowiadały na pytania zadawane przez prelegentów oraz czynnie zgłaszały swoje uwagi, wątpliwości i zapytania dotyczące wielu zagadnień. Taka reakcja przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów wydarzenia.

XXXIX edycja Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy za nami

Podczas kongresu uczestnicy mogli zapoznać się także ze stoiskami wystawienniczymi partnerów wydarzenia. Należeli do nich: Arthur Murray Dance Studio (największa i najbardziej znana taneczna marka na świecie), Light Box (firma specjalizująca się w dostarczaniu cateringu dietetycznego do firm), For Good Health (skierowana jest do firm, które chcą zmienić obecny stan dbając o zdrowie
i dobre samopoczucie swoich pracowników), Caffe Grano (palarnia kawy – oferująca profesjonalne ekspresy dla biur), Be2Run (międzynarodowy projekt odpowiadający na nowy światowy trend – Employer Branding). Podczas przerw kawowych uczestnicy bardzo chętnie korzystali ze strefy networkingowej. Zawierali nowe znajomości oraz wymieniali się spostrzeżeniami.

Kolejnego dnia odbyły się warsztaty, które poprowadzili Pani Monika Frączek oraz Pan Piotr Glen. Pani Monika podczas warsztatu „Nawiązywanie i rozwiązywanie umowy o pracę w 2018 r.” omówiła zagadnienia związane z problematyką nawiązywania i rozwiązywania umowy o pracę, które cały czas budzą wątpliwości i sprawiają trudności w praktyce. Z kolei Pan Piotr Glen podczas warsztatu „Nowe obowiązki pracodawców, jako administratorów danych, w świetle zmian w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych – zgodnie z RODO od 25 maja 2018 r.” przedstawił podstawowe pojęcia z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Omówił obowiązki pracodawców, jako administratorów danych. Uczestnicy bardzo chętnie po raz kolejny brali udział także
w warsztatach.

Serdeczne podziękowania dla uczestników kongresu, Parterów wydarzenia, Sponsorów oraz Partnerów Medialnych.

XXXIX edycja Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy za nami

Grupa Most Wanted