Edukacja

Zmiana czasu i jego konsekwencje dla rozliczenia czasu pracy

Z soboty na niedzielę, 28 na 29 października 2017 r. spaliśmy o godzinę dłużej – o godz. 3:00 nastąpiło cofnięcie wskazówek zegarów na 2:00.

Zmiana czasu i jego konsekwencje dla rozliczenia czasu pracy

Pracownicy zatrudnieni na nocnej zmianie z soboty na niedzielę pracowali więc o godzinę dłużej. Pamiętajcie o tym przy rozliczeniu czasu pracy za październik.

Zmiana czasu letniego na zimowy na wpływ na czas pracy pracownika. W praktyce oznacza to, że jeśli pracownik wykonywał pracę na zmianie nocnej zgodnie z planem np. od 22 w sobotę (28.10) do 6 rano w niedzielę (29.10), nastąpiło przekroczenie dobowej normy czasu pracy, za które co do zasady należy pracownikowi wypłacić normalne wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 50 % lub 100 %.

Wysokość dodatku uzależniona jest od przedziału czasowego w jakim ustalona jest pora nocna obowiązująca u danego pracodawcy (nadgodziny w nocy) oraz od tego czy nastąpiło przekroczenie średnio-tygodniowej normy czasu pracy.

Zmiana czasu letniego na zimowy wpływa więc nie tylko na długość naszego snu, wypoczynek, oszczędność światła, ale również na czas przepracowany a tym samym wynagrodzenie pracownika, a co za tym idzie koszty pracy.

Pracę w godzinach nadliczbowych można również zrekompensować poprzez oddanie czasu wolnego od pracy. W takiej sytuacji pracownikowi nie przysługuje dodatek a jedynie normalne wynagrodzenie.

Dodatkowo należy pamiętać, że ustalając wysokość dodatku za pracę w porze nocnej należy wypłacić dodatek wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę za dodatkową godzinę pracy wynikającą ze zmiany czasu z letniego na zimowy.