Eksperci

Adam Brzostowski

Adam Brzostowski

uml.lodz.pl

Doradztwo i consulting Samorząd, Sektor Publiczny

Adam Brzostowski kieruje Biurem Rozwoju Biznesu i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Miasta Łodzi. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego oraz London School of Economics. Przez 13 lat swojej dotychczasowej kariery zawodowej zdobywał doświadczenie w sektorze bankowości korporacyjnej. Przejście z sektora prywatnego do instytucji publicznej i objęcie funkcji w UMŁ Adam postrzega jako misję na rzecz rozwoju gospodarczego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia obecności w Łodzi przemysłów wysokich technologii oraz przyciągnięcia do miasta nowych inwestycji/inwestorów z branży high-tech.

powrót do ekspertów