Eksperci

Arkadiusz Pawlak

Arkadiusz Pawlak

firma.um.warszawa.pl/

Samorząd, Sektor Publiczny

Absolwent zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego. Zawodowo zajmujący się początkowo marketingiem terytorialnym w obszarze turystyki, a obecnie promocją gospodarczą miasta. Współpracuje z sektorem nowoczesnych usług dla biznesu oraz interesariuszami rozwoju gospodarczego miasta na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym. Koordynuje badania i analizy potencjału miasta i kierunków rozwoju w obszarze gospodarki. Inicjator projektów partnerskich pomiędzy miastem i lokalnymi partnerami.

 

powrót do ekspertów