Eksperci

Edyta Wiwatowska

Edyta Wiwatowska

barr.pl/

Doradztwo i consulting

Absolwentka UAM w Poznaniu, kierunek prawo oraz studiów podyplomowych z programowania rozwoju regionalnego i zarządzania projektami. Posiada tytuł radcy prawnego. Od roku 2000 związana z obsługą projektów inwestycyjnych i współpracą z biznesem. Z sukcesem prowadziła negocjacje skutkujące realizacją wielu inwestycji w Bydgoszczy. W 2013 r. powierzono jej zadanie utworzenia Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, odpowiedzialnej za promocję gospodarczą Bydgoszczy, wspieranie przedsiębiorczości i obsługę nowych projektów inwestycyjnych w modelu „one stop shop”.

powrót do ekspertów