Od kwietnia 2004 r. jest związany z firmą Rhenus Logistics, gdzie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego i jest odpowiedzialny za wdrażanie strategii firmy w Polsce. Wśród jego sukcesów można wymienić rozszerzenie portfolio świadczonych usług oraz dynamiczny rozwój organizacji w Polsce w oparciu o nowoczesne branże, m.in. e-commerce. Marcin Bartosz zwraca szczególną uwagę na budowanie relacji między pracownikami jako warunku koniecznego do osiągnięcia sukcesu, a także kładzie duży nacisk na dialog, zasadę win-win i innowacyjne podejście do wyzwań stawianych przez współczesny świat.

powrót do ekspertów