ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) jest największą i najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją, zrzeszającą wysokiej klasy specjalistów ds. finansów, rachunkowości i zarządzania. ACCA w Polsce współpracuje blisko z sektorem biznesowym, najlepszymi uczelniami oraz instytucjami publicznymi.

Wszystkim specjalistom ds. finansów, rachunkowości i zarządzania a także studentom uczelni ekonomicznych organizacja oferuje możliwość ukończenia ACCA Qualification, rozpoznawalnej na całym świecie kwalifikacji, która daje pełną i praktyczną wiedzę biznesową oraz możliwość dołączenia do międzynarodowego grona Członków ACCA.

Na świecie organizacja zrzesza ponad 230 000 członków oraz ponad 530 000 studentów, czyli osób, które są na drodze do uzyskania pełnej kwalifikacji ACCA a w następnej kolejności członkostwa. W Polsce - 2100 członków oraz ponad 4500 studentów.

Kwalifikacja ACCA opiera się na 3 fundamentach, które są niezbędne do zostania Członkiem ACCA:

 1. WIEDZA – zdanie lub zaliczenie 13 egzaminów ACCA z zakresu:
 • nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem,
 • audytu,
 • rachunkowości zarządczej,
 • rachunkowości finansowej,
 • zarządzania ryzykiem,
 • planowania strategicznego,
 • oraz prawa i podatków.
 1. DOŚWIADCZENIE – poświadczenie 36-miesięcznego stażu pracy w szeroko pojętych finansach oraz zdobycie konkretnych kompetencji.
 2. ETYKA – zaliczenie interaktywnego modułu The Ethics and Professional Skills Module, potwierdzającego znajomość zasad etyki w zawodzie finansisty.

Poza uzyskaniem członkostwa, kwalifikacja ACCA daje również możliwość zdobycia (na różnych etapach) prestiżowych dyplomów:

Więcej informacji na temat dyplomów znajduje się w zakładce „Rozwój z ACCA”.

Na lokalnej stronie internetowej ACCA (www.accapolska.pl) znajdują się informacje, odpowiadające na pytania:

 • Jakie korzyści ACCA oferuje pracodawcom?
 • Jak wygląda uznawalność ACCA w Polsce (członkowie rad nadzorczych i zarządzających, audytorzy wewnętrzni)?
 • Jak skutecznie przygotowywać się do egzaminów ACCA?
 • Ile zwolnień z egzaminów ACCA przysługuje absolwentom uczelni ekonomicznych?
 • Jak wygląda szczegółowo ścieżka ACCA – od samego początku do zostania Członkiem ACCA?
 • I wiele więcej...

Adres globalnej strony ACCA: https://www.accaglobal.com/ie/en.html