Baza firm

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej

https://arms-szczecin.eu/
Specjalizacja:
Pozyskiwanie i obsługa inwestorów

W celu stworzenia właściwego środowiska biznesowego oraz jak najlepszego rozwoju firm, Miasto Szczecin powołało Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. (ARMS), która koncentruje się na zapewnieniu efektywnego, lokalnego systemu obsługi inwestorów, współpracującego operacyjnie i merytorycznie z instytucjami rządowymi oraz firmami prywatnymi (m.in. Polską Agencją Inwestycji i Handlu, specjalnymi strefami ekonomicznymi, instytucjami otoczenia biznesu, izbami gospodarczymi i handlowymi oraz firmami konsultingowymi).

Inwestorzy otrzymują informacje oraz pomoc w realizacji procedur inwestycyjnych, jak również mogą skorzystać ze wsparcia, ułatwiającego rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej na terenie Szczecina.

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. zajmująca się obsługą inwestorów jest odpowiedzialna za:

  • Udzielanie niezbędnych informacji dotyczących realizacji inwestycji w mieście;
  • Organizowanie spotkań z Prezydentem Miasta, przedstawicielami merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta Szczecin, organizacjami przedsiębiorców, powiatowym urzędem pracy, instytucjami otoczenia biznesu oraz centrami akademickimi, współpracę z deweloperami w zakresie komercjalizacji powierzchni biurowych w mieście;
  • Pomoc w poszukiwaniu nieruchomości do zagospodarowania zgodnie z zainteresowaniem inwestora;
  • Pilotaż obiegu dokumentów związanych z realizacją procedur inwestycyjnych;
  • Przygotowywanie ofert inwestycyjnych;
  • Pomoc w zakresie poszukiwania przyszłych pracowników;
  • Działania promocyjne ukazujące potencjał gospodarczy miasta Szczecin;
  • Organizacja wydarzeń, takich jak konferencje, targi, warsztaty branżowe, również o zasięgu międzynarodowym, które dają możliwość wymiany wiedzy, doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów biznesowych i inicjowania nowych projektów;
  • Stymulacja rozwoju lokalnego środowiska otoczenia biznesu.

więcej www.invest.szczecin.eu

Realizacja inwestycji wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. ARMS współpracując z bankami i funduszami pożyczkowymi, udziela również przedsiębiorcom poręczeń, czyli zabezpieczeń wymaganych do kredytów i pożyczek. Ułatwia tym samym uzyskanie finansowania zewnętrznego. Ten pion działalności ARMS realizowany jest od początku jej istnienia, czyli od 2002 r. Do tej pory udało się wesprzeć w ten sposób ponad 700 przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego. ARMS ma w ofercie poręczenia wadialne, z których można skorzystać zamiast wpłaty wadium w przetargach.

więcej www.arms-szczecin.eu