Baza firm

Alphamoon

Alphamoon

https://alphamoon.ai
Specjalizacja:
OCR, przetwarzanie dokumentów, klasyfikacja dokumentów, ekstrakcja danych, automatyzacja

Alphamoon to innowacyjna firma, która oferuje platformę do inteligentnego procesowania dokumentów. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii opartej na sztucznej inteligencji, a także metod ML (Machine Learning), NLP (Natural Language Processing) oraz DL (Deep Learning), Alphamoon z łatwością przetwarza dokumenty, zapewniając klientom optymalizację czasu oraz kosztów związanych z szeroko pojętą dokumentacją w przedsiębiorstwie.

Platforma pozwala na tworzenie pipeline'ów, w których klienci mogą zdefiniować konkretne zadania w ramach przetwarzania dokumentów, a także dodawać użytkowników, nadawać im uprawnienia do weryfikacji automatycznie przetworzonych dokumentów oraz wykonywać szereg innych czynności.

Alphamoon specjalizuje się obecnie w kilku sektorach. Nasze rozwiązania są stosowane w bankowości (ekstrakcja danych z dokumentów, OCR), windykacji (usprawnienie procesu skip tracingu, anonimizacja danych), ubezpieczeniach (ekstrakcja danych, OCR), a także obszarze retail (OCR zastosowany w czytaniu etykiet).

Do głównych korzyści płynących z platformy Alphamoon należą:

  • Odciążenie pracowników z powtarzalnych i czasochłonnych zadań powiązanych z procesowaniem dokumentów
  • Zautomatyzowana ekstrakcja danych z dokumentów (poziom dokładności zależny od rodzaju dokumentu, np. faktury - 98%)
  • Automatyczna klasyfikacja dokumentów (platforma rozróżnia klasę dokumentu na podstawie zawartych informacji, elementów specjalnych oraz szablonu)
  • Obniżenie kosztów lub utrzymanie ich na tym samym poziomie przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności zespołu (w konsekwencji pozytywne ROI)
  • Wprowadzenie kultury “paperless office” - pracy obniżającej wykorzystywanie fizycznych kopii dokumentów
  • Perfekcyjna skalowalność platformy - im więcej dokumentów jest przetwarzanych przez klienta, tym wyższa skuteczność narzędzia dzięki zastosowaniu techniki continual learning (algorytmy uczą się na poszerzającym się zbiorze danych bazując na manualnych poprawkach użytkownika narzędzia)