Baza firm

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego

http://www.barr.pl/
Specjalizacja:
BPO, ITO, ICT, SSC, R&D

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu, spółka komunalna działająca na zasadach „non profit”. Powołana została w 2013 roku przez Miasto Bydgoszcz, w celu szeroko rozumianego wsparcia inwestorów i przedsiębiorców oraz promocji gospodarczej.

Zadania Agencji koncentrują się na kompleksowym wsparciu procesów inwestycyjnych w mieście, na każdym etapie ich realizacji, a także pomocy dla przedsiębiorców w ramach opieki poinwestycyjnej.

Działania podejmowane przez spółkę służą przyciąganiu nowych inwestycji tworzących miejsca pracy, promocji gospodarczej miasta Bydgoszczy oraz stymulowaniu lokalnej gospodarki, w tym kreowaniu postaw przedsiębiorczych.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego jest efektem konsekwentnie realizowanej polityki wsparcia inwestycji i przedsiębiorców przez Miasto Bydgoszcz. Kontynuujemy działania prowadzone wcześniej przez Zespół Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości w ramach struktur Urzędu Miasta, jednak jako spółka, możemy poprawić efektywność i zwiększyć elastyczność naszych działań związanych z kompleksową obsługą wszelkich projektów inwestycyjnych w mieście. Inwestorzy w Bydgoszczy są naszymi partnerami i mają nasze wsparcie we wszystkich możliwych obszarach.” - Edyta Wiwatowska, Prezes Zarządu Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego