Baza firm

Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield

https://www.cushmanwakefield.com/pl-pl/poland
Specjalizacja:
Doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami komercyjnymi (biura, centra handlowe, magazyny, hale produkcyjne, działki inwestycyjne), zarządzanie nieruchomościami, wycena, analizy rynku

Cushman & Wakefield oferuje pełen zakres zintegrowanych usług dotyczących wszystkich rodzajów nieruchomości na całym świecie, w tym usług w zakresie najmu, sprzedaży i zakupu, finansowania dłużnego i kapitałowego, bankowości inwestycyjnej, usług korporacyjnych, doradztwa i wyceny, zarządzania nieruchomościami, obiektami, projektami oraz ryzykiem.

Warszawskie biuro Cushman & Wakefield zostało otwarte w 1991 roku i jest pierwszą międzynarodową firmą doradczą na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

Cushman & Wakefield obsługuje międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe, deweloperów, przedsiębiorców, podmioty sektora państwowego oraz małe i średnie firmy.

Dostarczamy zintegrowane rozwiązania poprzez aktywne doradztwo, realizację inwestycji oraz zarządzanie w imieniu wynajmujących, najemców, inwestorów na każdym etapie procesu powstawania i eksploatacji nieruchomości.

  • STRATEGIE DLA NIERUCHOMOŚCI I PORTFELI
  • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Podczas projektowania i budowy nowych obiektów oraz aranżacji pomieszczeń najemców uwzględniamy zasady zrównoważonego rozwoju, a także proces uzyskiwania certyfikatów ekologicznych LEED. Dzięki zintegrowanemu podejściu do realizacji inwestycji firma Cushman & Wakefield pomaga ograniczyć koszty na etapie projektowania i budowy oraz na każdym etapie eksploatacji nieruchomości.

  • USŁUGI TRANSAKCYJNE

W ramach świadczonych usług doradczych przy wyborze lokalizacji ułatwiamy klientom osiąganie standardów i celów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Współpracujemy z klientami, aby uwzględnić w umowach najmu postanowienia proekologiczne, które pozwolą najemcom i wynajmującym zwiększyć energooszczędność i osiągnąć inne cele w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.

  • WYCENA I DORADZTWO

Oferujemy badania i doradztwo w celu optymalizacji strategii proekologicznych przez wskazanie i określenie ich wykonalności, kosztów i korzyści oraz rentowności różnych opcji. Działania te służą minimalizowaniu ryzyka oraz maksymalizowaniu wartości aktywów i portfeli w dłuższej perspektywie. Świadczone usługi obejmują analizowanie opcji dla poszczególnych

Cushman & Wakefield