Baza firm

FlexiReporting

FlexiReporting

https://flexisolutions.pl/flexireporting
Specjalizacja:
Kompletna platforma usprawniająca raportowanie zarządcze, budżetowanie oraz prognozowanie dla średnich i dużych firm

FlexiReporting to kompletna platforma usprawniająca raportowanie zarządcze, budżetowanie oraz prognozowanie dla średnich i dużych firm. Sprawdzona u bardzo wymagających klientów, automatyzuje proces raportowania. Zaawansowane funkcje modelowania biznesowego oraz wykorzystywania danych źródłowych z różnych systemów zapewnia, że FlexiReporting staje się centralnym źródłem informacji o biznesie całej firmy i każdego z jej obszarów. FlexiReporting pozwala stworzyć kompleksowy model budżetowania i prognozowania odpowiadający w pełni logice biznesowej działania firmy. W systemie można stworzyć także model planowania strategicznego. Jednocześnie wykracza poza standardowe funkcjonalności konkurencyjnych rozwiązań na rynku, pozwalając jednocześnie konsolidować dane księgowe, wykorzystuje wielowalutowość czy przygotowywać sprawozdania finansowe wg różnych standardów rachunkowości.

Z FlexiReporting:

  • Zarząd otrzymuje przekrojowe informacje ważne dla dynamicznego budowania wartości firmy
  • System udostępnia dedykowaną i wieloprzekrojową informację zarządczą dla każdego menadżera liniowego.
  • Dział Kontrolingu zyskuje narzędzia zapewniające możliwość kompleksowej oceny efektywności firmy.

FlexiReporting to idealne narzędzie pozwalające lepiej raportować kluczowe informacje potrzebne menadżerom do sprawnego zarządzania oraz zapewniające wsparcie dla procesów planistycznych w każdym z obszarów funkcjonalnych organizacji.