Baza firm

KPMG Poland

KPMG Poland

http://kpmg.pl
Specjalizacja:
Doradztwo Biznesowe, Optymalizacja Procesów, Wsparcie Transformacji

Zespół SSOA doradza przedsiębiorstwom prywatnym i instytucjom publicznym w kreowaniu nowoczesnych rozwiązań w ich organizacjach poprzez centralizację, optymalizację oraz automatyzację procesów biznesowych, tworząc centra usług wspólnych oraz wykorzystując koncepcję outsourcingu.

Ściśle współpracując z globalnym centrum kompetencyjnym KPMG SSOA CoE, dostarczamy unikalnych i innowacyjnych rozwiązań odpowiadających światowym trendom i rosnącej globalizacji, m.in w zakresie finansów i księgowości, HR, IT, zakupów, obsługi klienta i innych.

Zespół SSOA wspiera przedsiębiorstwa na każdym etapie rozwoju centrów biznesowych – aż do osiągnięcia doskonałości operacyjnej (tzw. Operational Excellence).

Od 2009 roku KPMG jest wyróżniane w prestiżowym rankingu IAOP Global Outsourcing jako najlepszy doradca dla sektora usług wsparcia biznesu.

Nasze usługi:

  • Strategia centralizacji i outsourcingu funkcji biznesowych;
  • Scenariusze centralizacji i outsourcingu;
  • Wdrożenie, migracja i stabilizacja centralizacji i outsourcingu;
  • Monitoring i optymalizacja centralizacji i outsourcingu;
  • Transformacja globalnego modelu usług poprzez standaryzację procesów, digitalizację oraz dobór rozwiązań technologicznych;
  • Przeprowadzanie projektów wewnątrz centrów usług wspólnych kreujących wartość dla przedsiębiorstwa – np. budowa i wdrożenie strategii optymalizacyjnej kapitału pracującego.