Baza firm

Pro Progressio

Pro Progressio

http://www.proprogressio.pl/pl/
Specjalizacja:
Outsourcing - promocja, edukacja, networking

Pro Progressio, to organizacja zajmująca się rozwojem branży outsourcingowej w Polsce. Pro Progressio współpracuje z sektorem publicznym (miasta, agencje rozwoju regionalnego, specjalne strefy ekonomiczne, parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowo-technologiczne) i prywatnym w Polsce oraz międzynarodowymi organizacjami sektora outsourcingu. Wśród organizacji, z którymi współpracuje Pro Progressio są zarówno dostawcy usług, firmy szkoleniowe, rekrutacyjne, deweloperzy, firmy doradcze, uczelnie wyższe jak również indywidualni eksperci branżowi.

W ramach działań Pro Progressio znajduje się popularyzacja Polski jako optymalnej lokalizacji na inwestycje typu nearshoring i offshoring, edukacja o branży outsourcingowej oraz promocja firm świadczących usługi outsourcingowe.

Pro Progressio jest wydawcą mediów branży outsourcingowej - Portalu i Magazynu FOCUS ON Business. Są to jedyne branżowe media w Polsce dostarczające informacje zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Terenem działalności Pro Progressio jest cały świat, gdzie poza działalnością własną Pro Progressio współpracuje z szeregiem organizacji sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

Pro Progressio prowadzi Klub Pro Progressio, do którego zaprasza wszelkie organizacje świadczące usługi outsourcingowe, Centra Usług Wspólnych oraz inne podmioty pracujące w modelu B2B. Klub promuje i wspiera rozwój działalności nowoczesnych usług dla biznesu, ułatwia nawiązywanie kontaktów i zwiększa świadomość marek.