Wiadomości

Dlaczego warto inwestować w Poznaniu

27 965

Dzięki tym atutom, a także lokalizacji, dobrej infrastrukturze i atrakcyjnemu systemowi wsparcia inwestycji, Poznań jest w stanie stworzyć bardzo dobre warunki do realizacji śmiałych planów inwestycyjnych.

Najważniejszymi atutami Poznania jako miejsca do inwestycji BPO są:

Potencjał wieku - o atrakcyjności inwestycyjnej Poznania świadczy liczba mieszkańców w przedziale wiekowym 20-29 lat, która przekracza 100 tysięcy.

Potencjał wiedzy - Poznań to drugi pod względem liczby szkół wyższych ośrodek akademicki w Polsce. W mieście działa 26 szkół wyższych, w tym 4 uniwersytety, a odsetek ludności z wyższym wykształceniem wynosi około 20%. Liczba studentów na uczelniach poznańskich to 140 tysięcy. Wysoka jest też liczba absolwentów posługujących się językami obcymi – 27 tysięcy. Poznań i Wielkopolska (region) mogą pochwalić się bardzo dużym odsetkiem studentów i absolwentów na kierunkach związanych z rachunkowością, informatyką, a także na specjalnościach filologicznych. O wysokim poziomie kształcenia studentów na poznańskich uczelniach, świadczą liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane np. przez studentów informatyki w największych międzynarodowych konkursach, takich jak m.in. Międzynarodowy konkurs projektowania (CSIDC) organizowany przez IEEE Computer Society ACM International Collegiate Programming Contest, Imagine Cup organizowany przez firmę Microsoft, Grid Plugtest, Challenge 24.

Potencjał infrastruktury - istniejąca w Poznaniu infrastruktura techniczna jest na dobrym, światowym poziomie dzięki inwestycjom przeprowadzonym w ostatnich latach w tym zakresie.

W Poznaniu inwestor znajdzie dogodnie położone nieruchomości o wysokim standardzie. W zależności od potrzeb, do dyspozycji firm oddane są budynki biurowe klasy A i B, położone zarówno w centrum miasta jak i na jego obrzeżach, a także budynki magazynowe, techniczne i laboratoryjne. Nowoczesna infrastruktura transportowa to kolejny atut Poznania. Międzynarodowy port lotniczy położony jest niemalże w centrum miasta. Poznań dysponuje również szybkimi połączeniami kolejowymi i drogowymi z największymi miastami Polski i Europy. Przebiegająca przez miasto międzynarodowa magistrala kolejowa i autostrada A2 zapewniają komunikację na osi Wschód- Zachód. Podróż z Berlina i Warszawy zajmuje niecałe trzy godziny.

Tu warto inwestować … i żyć

Poznań oferuje inwestorom atrakcyjne warunki nie tylko do inwestowania. Ponad tysiącletnie historyczne miasto z klimatyczną starówką, dużą ilością restauracji, pubów, lounge-barów, klubów, teatrów, galerii, a także bardzo dobrą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną i mieszkalną to miejsce, w którym dobrze się żyje.

Atrakcyjny system wsparcia inwestycji - przedsiębiorcom realizującym na terenie Polski i Poznania nowe projekty inwestycyjne, w tym w sektorze BPO/SSC, oferowany jest wachlarz instrumentów wsparcia publicznego. Wsparcie takie może przyjmować formy m.in. grantów, dotacji oraz zwolnień podatkowych i może pochodzić zarówno od władz centralnych, władz lokalnych, jak i z funduszy strukturalnych UE. Inwestycja może zostać zlokalizowana na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dzięki czemu inwestor może uzyskać zwolnienia podatkowe. Istnieje także możliwość wsparcia na poziomie lokalnym, przede wszystkim w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości. Każdy inwestor otrzymuje aktywne wsparcie Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji, którego pracownik, tzw. "pilot inwestycyjny" - oddelegowany do obsługi danego projektu inwestycyjnego, zapewnia pomoc w trakcie całego procesu przygotowania i realizacji inwestycji – od wsparcia w wyborze lokalizacji inwestycji na terenie miasta Poznania, przez nawiązanie kontaktów z firmami, organizacjami w Poznaniu – agencjami rekrutacyjnymi, agencjami nieruchomości, uczelniami, developerami itd., aż po pomoc w przeprowadzeniu procedury uzyskania decyzji administracyjnych wymaganych do rozpoczęcia działalności.

Inwestorzy BPO/SSC w Poznaniu - według najnowszych badań Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową region poznański został zaliczony do grupy o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności usługowej i zaawansowanej technologicznie (podobnie jak w roku 2007). Atuty Poznania jako miejsca lokalizacji biznesu BPO/SSC dostrzegli i wykorzystali już następujący inwestorzy: Carlsberg Accounting Service Centre, Dalkia Services, DUNI AB European Finance Function, Franklin Templeton Investments, GlaxoSmithKline European IT Center, Roche, MAN Accounting Center, Lorenz Snack-World Services, arvato services Polska, Centrum Innowacji Microsoft, Grace Performance Chemicals.

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji, Urząd Miasta Poznania

Tu warto inwestować … i żyć

Poznań oferuje inwestorom atrakcyjne warunki nie tylko do inwestowania. Ponad tysiącletnie historyczne miasto z klimatyczną starówką, dużą ilością restauracji, pubów, lounge-barów, klubów, teatrów, galerii, a także bardzo dobrą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną i mieszkalną to miejsce, w którym dobrze się żyje.

Atrakcyjny system wsparcia inwestycji - przedsiębiorcom realizującym na terenie Polski i Poznania nowe projekty inwestycyjne, w tym w sektorze BPO/SSC, oferowany jest wachlarz instrumentów wsparcia publicznego. Wsparcie takie może przyjmować formy m.in. grantów, dotacji oraz zwolnień podatkowych i może pochodzić zarówno od władz centralnych, władz lokalnych, jak i z funduszy strukturalnych UE. Inwestycja może zostać zlokalizowana na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dzięki czemu inwestor może uzyskać zwolnienia podatkowe. Istnieje także możliwość wsparcia na poziomie lokalnym, przede wszystkim w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości. Każdy inwestor otrzymuje aktywne wsparcie Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji, którego pracownik, tzw. "pilot inwestycyjny" - oddelegowany do obsługi danego projektu inwestycyjnego, zapewnia pomoc w trakcie całego procesu przygotowania i realizacji inwestycji – od wsparcia w wyborze lokalizacji inwestycji na terenie miasta Poznania, przez nawiązanie kontaktów z firmami, organizacjami w Poznaniu – agencjami rekrutacyjnymi, agencjami nieruchomości, uczelniami, developerami itd., aż po pomoc w przeprowadzeniu procedury uzyskania decyzji administracyjnych wymaganych do rozpoczęcia działalności.

Inwestorzy BPO/SSC w Poznaniu - według najnowszych badań Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową region poznański został zaliczony do grupy o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności usługowej i zaawansowanej technologicznie (podobnie jak w roku 2007). Atuty Poznania jako miejsca lokalizacji biznesu BPO/SSC dostrzegli i wykorzystali już następujący inwestorzy: Carlsberg Accounting Service Centre, Dalkia Services, DUNI AB European Finance Function, Franklin Templeton Investments, GlaxoSmithKline European IT Center, Roche, MAN Accounting Center, Lorenz Snack-World Services, arvato services Polska, Centrum Innowacji Microsoft, Grace Performance Chemicals.

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji, Urząd Miasta Poznania