Książki

Lokalizacja w offshoringu usług

Lokalizacja w offshoringu usług

Radosław Malik, CeDeWu (2016)

Książka stanowi nowatorską syntezę procesu międzynarodowego przenoszenia usług biznesowych. Analizując przemiany organizacyjnie i technologiczne Autor pokazuje ewolucję offshoringu - od niszowej działalności do potężnego nurtu kształtującego działalność największych przedsiębiorstw oraz oddziałującego na gospodarki całych krajów.

  • Dlaczego usługi biznesowe są przenoszone akurat do tych państw i miast?
  • Jakimi strategiami kierują się korporacje dokonujące offshoringu?
  • Dlaczego tak wiele przedsiębiorstw przenosi usługi do Polski?
  • Czy zmieni się to w przyszłości?


To przykłady pytań, na które odpowiedzi znajdują się w tej książce. W publikacji przeanalizowano procesy gospodarcze, które dynamicznie się rozwijają i mają coraz większy wpływ na pracę wielu z nas. Autor pokazał jak globalne trendy w offshoringu oddziałują na polską gospodarkę oraz jak zmienia się konkurencyjność tego rynku na tle regionalnych i światowych rywali.

Książka prezentuje złożone zagadnienia w przejrzysty sposób, który umożliwia praktyczne zastosowanie wniosków z przeprowadzonych analiz. Część publikacji stanowią wyniki pierwszego empirycznego badania ewolucji motywów offshoringu i kryteriów lokalizacji usług biznesowych w Polsce.