Książki

Outsourcing w opiece zdrowotnej

Outsourcing w opiece zdrowotnej

Emil Bukłaha, CeDeWu (2017)

Tematem wiodącym książki jest analiza wykorzystania outsourcingu jako narzędzia racjonalizacji działań w zakładach opieki zdrowotnej na przykładzie polskich szpitali publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów restrukturyzacyjnych dziejących się w opiece zdrowotnej.

W publikacji:

  • dokonano porównania polskiego systemu opieki zdrowotnej z wybranymi modelami stosowanymi na świecie;
  • usystematyzowano i uporządkowano wiedzę z zakresu stosowania outsourcingu w polskim szpitalnictwie;
  • przeprowadzono analizę i krytyczną ocenę skali stosowania outsourcingu w szpitalach;
  • określono przydatność outsourcingu w funkcjonowaniu polskich szpitali publicznych.


Ważną częścią książki jest prezentacja wyników badań w zakresie stosowania outsourcingu w polskich szpitalach publicznych w latach 2004-2013. Zidentyfikowano w nich obszary szczególnie podatne na outsourcing, oceniono efekty i przyczyny wydzieleń, a także opisano zagadnienia związane z oceną interesów najważniejszych grup wpływu w szpitalach na działania outsourcingowe. Dokonano również oceny stopnia zadowolenia kadry kierowniczej placówek z przeprowadzonych wydzieleń, zbadano korelacje pomiędzy trybem, przebiegiem i zakresem outsourcingu w zależności od poziomów referencyjnych szpitali, a także zidentyfikowano rodzaje działalności planowane do wydzielenia w najbliższych latach.

Książka jest polecana zarówno kadrze zarządzającej szpitalami i specjalistom z branży opieki zdrowotnej, jak też osobom zawodowo zajmującym się outsourcingiem, kadrze badawczo-naukowej, ale również studentom wyższych uczelni medycznych oraz biznesowych.