Książki

Klaster i outsourcing narzędziami rozwoju przedsiębiorstwa.

Klaster i outsourcing narzędziami rozwoju przedsiębiorstwa.

Staszewska Jolanta, Foltys Joachim, Dom Wydawniczy ELIPSA (2021)

Autorzy zajmują się dwiema nowymi formami współpracy przedsiębiorstw – klastrem i outsourcingiem jako narzędziami rozwoju przedsiębiorstwa. Rozwijanie znaczenia i pozycji klastrów w polityce regionalnej, krajowej i europejskiej , świadczy o tym, że to utrwalający się proces polegający na kształtowaniu się nowego typu współpracy przedsiębiorstw. Zastosowanie outsourcingu obejmuje w zasadzie wszystkie rodzaje organizacji funkcjonujące zarówno w środowisku realnym jak i wirtualnym.