Outsourcing finansowo-księgowy nigdy nie był tak łatwy jak teraz! Prezentowana publikacja nie tylko wskazuje źródła potencjalnych problemów, ale też podaje przykłady ich rozwiązania. Koncentruje się na płaszczyznach współpracy i zachowaniach między partnerami, które mogą doprowadzić do celu – sprawnie działającego outsourcingu na płaszczyźnie finansów przedsiębiorstwa.

Dzięki wskazówkom podanym w książce możliwe będzie wykonanie takich czynności, jak:

  • zrozumienie istoty outsourcingu finansowo-księgowego,
  • właściwe przeprowadzenie przeniesienia funkcji i zadań pionu finansowo-księgowego,
  • zmniejszenie ryzyka wdrożenia outsourcingu finansowo-księgowego,
  • doskonalenie systemu rachunkowości,
  • adaptacja do zaistniałych zmian,
  • zarządzanie i utrzymanie wiedzy,
  • zarządzanie rotacją pracowników.