Książki

Zarządzanie procesem wdrażania outsourcingu w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesem wdrażania outsourcingu w przedsiębiorstwie

Paweł Gembicki, My Book (2008)

Outsourcing staje się coraz ważniejszym elementem wspierającym funkcjonowanie przedsiębiorstw z różnego rodzaju sektorów gospodarki, w tym również z sektora usług finansowych. Outsourcing przyczynia się do wzrostu efektywności i redukcji kosztów, wymusza coraz większą specjalizację. W jego efekcie coraz mniej czynności i procesów jest realizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwa. Outsourcing kreśli na nowo granice między przedsiębiorstwem a całym jego otoczeniem. Niezależnie od korzyści, jakie niesie outsourcing, należy jednak pamiętać o licznych ryzykach z nim związanych. W wielu przypadkach powodem jest brak wiedzy i odpowiednich kompetencji u liderów organizacji, którzy skłonni są wdrożyć outsourcing pod naciskiem otoczenia konkurencyjnego (ale też np. akcjonariuszy), lecz nie są w stanie w pełni rozeznać realnych potrzeb ich organizacji i wdrożyć outsourcingu w zgodzie z zasadami sztuki.

Tam gdzie outsourcing jest wdrożony i zarządzany poprawnie, może stać się narzędziem do uzyskania lepszej efektywności funkcjonowania organizacji, przyczynić może się do wzrostu jej przewagi konkurencyjnej. Zadaniem tej pracy jest wskazanie głównych elementów związanych z praktycznym wdrażaniem outsourcingu w przedsiębiorstwie, w tym zwłaszcza sposobów uniknięcia pułapek i ryzyk, jakie można spotkać w czasie procesu implementacji outsourcingu.