Książki

Zastosowanie outsourcingu w sektorze usług finansowych

Zastosowanie outsourcingu w sektorze usług finansowych

Paweł Gembicki, My Book (2006)

Outsourcing wywodzi się w prostej linii z teorii przewagi komparatywnej Davida Ricarda. Każe zapomnieć o geografii, sprzyja myśleniu w kategoriach zaproponowanych przez Fernanda Braudela czy Immanuela Wallersteina „gospodarki-świat” – istotna staje się coraz bardziej przewaga komparatywna przedsiębiorstwa, a nie tylko kraju czy regionu. Internet przełamał bariery geograficznie, powoli przełamuje bariery psychologiczne. Firma stosująca outsourcing musi cechować się duża otwartością na nowe wyzwania, nowe kultury i nowych pracowników. Outsourcing kryje w sobie duży zakres możliwości, ale i wiele zagrożeń.

Nie wszystkie da się dostrzec na pierwszy rzut oka. Utrudnieniem jest również mnogość terminów, pojęć i zwrotów, zwykle anglojęzycznych, co nie ułatwia swobodnego poruszania się po tej tematyce. Niniejszy esej ma za zadanie dać czytelnikowi podstawy wiedzy o outsourcingu, w treściwy sposób przeprowadzić go przez to, czym jest i jak powstał outsourcing.