Książki

Outsourcing jako narzędzie zmiany modelu biznesu: perspektywa Business Model Canvas.

Outsourcing jako narzędzie zmiany modelu biznesu: perspektywa Business Model Canvas.

Główną inspiracją do wyboru tematyki niniejszej monografii było występowanie wielu trendów oraz zjawisk istotnych dla działalności współczesnych przedsiębiorstw. Zjawiska te, wskazane oraz omówione w dalszej części wprowadzenia, nie tylko skutkują koniecznością modyfikacji praktyk zarządzania, postrzeganych między innymi przez pryzmat podejść oraz narzędzi wykorzystywanych w jego procesach, ale uzasadniają również znaczenie podejmowanych prób naukowego ujęcia problemów charakterystycznych dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w XXI wieku. Rola nauki o zarządzaniu powinna w tym kontekście zarówno polegać na naukowym (a zatem między innymi obiektywnym oraz realizowanym z wykorzystaniem odpowiedniego aparatu pojęciowego) opisie rzeczywistości, jak i stanowić źródło koncepcji oraz modeli ułatwiających skuteczne i efektywne podejmowanie decyzji dzięki odpowiedniej redukcji wysokiej złożoności towarzyszącej współczesnym przedsiębiorstwom. Efektem wspomnianych zmian przeobrażających zarządzanie było wiele obiektywnych przesłanek wyboru zagadnień składających się na główny wątek monografii.