Książki

Zarządzanie outsourcingiem informatycznym

Zarządzanie outsourcingiem informatycznym

Zarządzanie outsourcingiem informatycznym Książka przedstawia kompleksowe ujęcie outsourcingu informatycznego unikatowe w polskiej literaturze przedmiotu. Wybór zagadnienia ma związek z rosnącym znaczeniem outsourcingu, wynikającym z kierunków rozwoju współczesnych organizacji, a przede wszystkim z rozwojem koncepcji organizacji-sieci, której idea polega na koncentrowaniu w sobie jedynie podstawowych umiejętności dających przewagę konkurencyjną i wydzielaniu na zewnątrz organizacji wszystkich czynności, które mogą zostać wykonane taniej i lepiej przez firmy zewnętrzne.


Podręcznik zawiera niezbędne podstawy terminologiczne, prezentuje zagadnienia związane z zarządzaniem współpracą outsourcingową, w tym zasady planowania, implementacji oraz kontroli i monitorowania wydzieleń, a ponadto określa stan i perspektywy rozwoju outsourcingu informatycznego w Polsce.

Książka adresowana jest zarówno do studentów kierunków: ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz informatyka, informatyka i ekonometria, słuchaczy specjalistycznych studiów podyplomowych i kursów dokształcających dla absolwentów wyższych uczelni, jak i dla praktyków, dla których może stanowić pomoc w budowaniu i doskonaleniu relacji outsourcingowych.