Książki

Outsourcing: idea, koncepcja, standard.

Outsourcing: idea, koncepcja, standard.

Joachim Foltys, WYDAWNICTWO TNOIK (2018)

Ze Wstępu

Outsourcing jest współcześnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się koncepcją stosowaną w organizacjach funkcjonujących w środowisku realnym, jak i w organizacjach wirtualizujących swoją działalność (w przyszłości organizacje wirtualne). Na podstawie Global-outsourcingu-Market wartość globalnego rynku outsourcingu od roku 2000 do roku 2014 zwiększyła się z poziomu 45,6 mld USD do poziomu 88,9 mld USD i jest planowany coroczny przyrost rynku na poziomie od 5 do 10%. Implikacje zastosowania outsourcingu w funkcjonowaniu organizacji, to m.in. Kreacja takich nowoczesnych koncepcji, jak: koncepcja "Cloud Organization", koncepcja organizacji "rozmytych" - "Crowling Business" koncepcja outsourcingu "łańcuchowego", koncepcja "Cloud Computing" i inne.

Spis treści

Rozdział 1. Istota outsourcingu
1.1. Dualność outsourcingu
1.2. Obszary, funkcje, procesy, produkty, usługi
1.3. Korzyści i ograniczenia
1.4. Rodzaje i kierunki rozwoju
1.5. Innowacyjność

Rozdział 2. Outsourcing dla konstrukcji organizacji
2.1. Kierunki rozwoju konstrukcji organizacji
2.2. Konstrukcja struktury firm rodzinnych
2.3. Sieciowanie, klastering, foresight
2.4. Struktura organizacyjna typu "Cloud Organization"

Rozdział 3. Wybrane aspekty w stosowaniu outsourcingu
3.1. Konstrukcja umowy outsourcingu
3.2. Podejście procesowe dla stosowania outsourcingu
3.3. Outsourcing w kształtowaniu wartości organizacji
3.4. Harmonia i efekt synergii w organizacji stosującej outsourcing
3.5. System wczesnego ostrzegania w organizacji stosującej outsourcing

Rozdział 4. Pracownik w organizacji stosującej outsourcing
4.1. Pracownik - wykonawca zleceniodawcy
4.2. Menedżer zleceniodawcy
4.3. Pracownik oraz menedżerowie zleceniobiorcy
4.4. Uwarunkowania kulturowe
4.5. Relacje pracowników zleceniodawcy i zleceniobiorcy z wykorzystaniem
wirtualnej przestrzeni - środowiska cyfrowego