Książki

OUTSOURCING USŁUG TRANSPORTOWYCH W SIŁACH ZBROJNYCH RP

OUTSOURCING USŁUG TRANSPORTOWYCH W SIŁACH ZBROJNYCH RP

Monografia w sposób szczegółowy przedstawia zjawiska outsourcingu i jego wpływu na działalność podmiotów gospodarczych oraz instytucji państwowych, ze szczególnym uwzględnieniem sił zbrojnych. Główną uwagę skupiono na funkcjonowaniu transportu lotniczego oraz morskiego podczas realizacji zadań na arenie międzynarodowej.