Invest in Pomerania jest regionalną inicjatywą non-profit, zrzeszającą instytucje odpowiedzialne za rozwój gospodarczy Pomorza. Wspiera inwestorów zagranicznych w realizacji projektów inwestycyjnych na Pomorzu, udzielając wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjnego i nabudowując atrakcyjność inwestycyjną regionu.

Trójmiasto to najdynamiczniej rozwijający się ośrodek usług dla biznesu w Polsce, zatrudniający już ponad 30tys. pracowników w prawie 170 centrach z przeważającą ilością procesów IT i R&D oraz Bezpieczeństwa Finansowego. Projekt Invest in Pomerania jest koordynowany przez Agencję Rozwoju Pomorza i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni.

PRZED INWESTYCJĄ

Inwestorom zainteresowanym realizacją projektów na Pomorzu oferujemy:

 • przygotowanie pełnego raportu dotyczącego sytuacji gospodarczej regionu oraz podregionów. Uwzględniamy wybrane przez inwestora czynniki makroekonomiczne, takie jak: dostępność pracowników i koszty zatrudnienia w sektorach, koszty najmu i sprzedaży powierzchni biurowych, magazynowych oraz terenów inwestycyjnych, liczbę przedsiębiorstw z regionu będących potencjalnymi kontrahentami inwestora.
 • przygotowanie raportu na temat norm prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i województwie pomorskim oraz dostępnych form wsparcia inwestycji
 • pomoc w nawiązaniu kontaktu z władzami lokalnymi, potencjalnymi partnerami biznesowymi z regionu
 • przedstawienie oferty dostępnych powierzchni biurowych, magazynowych oraz terenów inwestycyjnych
 • organizację wizyty w regionie
 • przedstawienie pełnej oferty inwestycyjnej specjalnie opracowanej na potrzeby projektu

W TRAKCIE INWESTYCJI

 • Wsparcie rzecznika inwestora w procesie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i innych czynności administracyjnych
 • Udostępnienie tymczasowej powierzchni biurowej na okres inkubacji inwestycji
 • Promocja projektu inwestycyjnego pod kątem employer brandingowym

OPIEKA POINWESTYCYJNA

To co nas wyróżnia, to szeroki zakres wsparcia poinwestycyjnego. Oferujemy kompleksową opiekę inwestycyjną, z uwzględnieniem usług rzecznika inwestora, w tym:

 • Przyciąganie talentów - więcej informacji w zakładce Live more. Pomerania
 • Business development
 • Match-making
 • Integracja z lokalną społecznością biznesową

Zadowoleni inwestorzy, którzy wybrali nasz region, są najlepszym dowodem na to, że Pomorskie to doskonała lokalizacja dla inwestycji.

Telefon do Centrum Obsługi Inwestora:

Wojciech Tyborowski

Director, Invest in Pomerania

mobile: +48 603 872 123

e-mail: wojciech.tyborowski@investinpomerania.pl

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

 • obsługuje połączenia z najważniejszymi miastami europejskimi;
 • 3 największe lotnisko w Polsce;
 • 5,4 mln pasażerów w 2019;
 • obsługuje ponad 80 połączeń

Komunikacja miejska w Gdańsku

 • 10 linii tramwajowych
 • 67 linii autobusowych dziennych
 • 10 linii autobusowych nocnych

Komunikacja miejska w Gdyni

 • 19 linii trolejbusowych
 • 68 linii autobusowych dziennych
 • 6 linii autobusowych nocnych

Szybka Kolej Miejska w Trójmieście

SKM, to zelektryfikowany system transportu kolejowego na terenie Trójmiasta. Trasa SKM ma 27 przystanków między Gdańskiem, Gdynią i Wejherowem. Częstotliwość kursowania SKM w Trójmieście w szczycie przewozowym wynosi 7–8 minut, a poza szczytem 10-20 minut (nie licząc godzin nocnych).

Pomorska Kolej Metropolitalna

Pomorska Kolej Metropolitalna w Trójmieście to system transportu kolejowego, który łączy zachodnie dzielnice, z tymi, do których obecnie nie dociera SKM. Zapewnia także możliwość bezpośrednich połączeń kolejowych między Gdańskiem a Kościerzyną i Kartuzami. Linia ma 55km długości i 18 przystanków. W ramach projektu PKM, trójmiejska SKM obsługuje łącznie aż cztery trasy:

aglomeracyjną: Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Osowa – Gdynia Główna,

trzy regionalne:

 1. Gdańsk Główny – Kartuzy,
 2. Kościerzyna – Gdańsk Osowa – Gdynia Główna,
 3. Kościerzyna – Gdańsk Wrzeszcz – Gdynia Główna.

Autostrada A1 Amber One

Autostrada A1– częściowo płatna autostrada w Polsce o przebiegu południkowym. Leży w ciągu międzynarodowej trasy E75. Łączy Trójmiasto z Grudziądzem, Toruniem i Łodzią, Częstochowę z Gliwicami oraz granicą z Czechami w Gorzyczkach.

Drogi szybkiego ruchu

S6 - Obwodnica Trójmiasta (północ-południe), która stanowi „przedłużenie” autostrady A1 do Gdyni

S7 –droga ekspresowa między Gdańskiem a Rabką-Zdrojem. Łączy aglomeracje trójmiejską, warszawską, kielecką i krakowską