Kielce - stolica regionu świętokrzyskiego, miejsce przyjazne dla biznesu i nowoczesnych usług outsourcingowych, otwarte na innowacje, wspierające przedsiębiorczość, będące gospodarzem wielu ciekawych inicjatyw kulturalnych. Jako główny ośrodek akademicki w regionie Kielce przyciągają tysiące studentów, oferując kierunki dostosowane do wymogów gospodarki rynkowej m.in. prawo, medycynę, inżynierię danych, automatykę i robotykę. Kielce inwestują w zaplecze akademickie i kształcenie przyszłych, wykwalifikowanych kadr. Na 10 uczelniach wyższych kształci się rocznie 30 tys. studentów. Największą popularnością cieszą się uczelnie państwowe Politechnika Świętokrzyska i Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Kierunki informatyczne stanowią magnes, który przyciąga do miasta młodych, ambitnych ludzi, planujących swoją karierę w sektorze IT i ICT.

Miasto, udostępniając doskonale przygotowane dla usług outsourcingowych powierzchnie biurowe, stanowi alternatywę dla dużych ośrodków, przede wszystkim ze względu na atrakcyjne ceny powierzchni i konkurencyjne koszty wynagrodzeń. Infrastruktura biznesowa, w tym transport publiczny i nowocześnie zmodernizowany system dróg, jest mocną stroną Kielc i ma duże znaczenie dla zrównoważonego rozwoju miasta.

Na potencjał Kielc w obszarze nowoczesnych usług outsourcingowych istotny wpływ ma także zakończony w 2013 roku projekt: „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce", dzięki któremu wybudowano infrastrukturę teleinformatyczną o łącznej długości 79 km, z której korzystają z niej kieleckie szkoły, instytucje i firmy. Wprowadzana Platforma Smart City to kolejny projekt, który przyczyni się do rozwoju systemu inteligentnego zarządzania miastem.

Działające w Urzędzie Miasta Kielce Centrum Obsługi Inwestora zapewnia wysoką jakość obsługi inwestycyjnej i poinwestycyjnej przedsiębiorcom lokującym tutaj swój kapitał.

Do najważniejszych zadań COI należy kompleksowe wsparcie firm zainteresowanych procesem inwestycyjnym w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym i pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych z lokalnymi partnerami. COI Kielce wspiera również lokalne firmy, współpracuje z uczelniami w zakresie przygotowania kadr do potrzeb inwestora oraz pomaga nowym inwestorom w rekrutacji personelu. Zespół COI Kielce był wielokrotnie doceniany przez inwestorów za biznesowe podejście, otwartość i kompetencje w zakresie znajomości lokalnego rynku i jego realiów. Centrum Obsługi Inwestora prowadzi internetową bazę ofert inwestycyjnych zbudowaną w technologii GIS i wbudowaną w Kielecki Portal Gospodarczy (www.invest.kielce.pl). W bazie prezentujemy kilkadziesiąt ofert typu: tereny (greenfields, brownfields), hale i biura, projekty PPP. Oferty zawierają aktualne zdjęcia każdej nieruchomości, zarówno naziemne, jak i lotnicze, a także nowoczesne panoramy. Dodatkową zaletą portalu jest możliwość wygenerowania danej oferty w formacie PDF oraz przejścia do lokalizacji oferty w Geoportalu Miasta Kielce.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą inwestycyjną:www.mapa.invest.kielce.pl


Informacje kontaktowe:

Karolina Kamińska-Maślarz - kierownik Biura COI, e-mail: karolina.kaminska@um.kielce.pl

Magda Głuch - główny specjalista, e-mail:magdalena.gluch@um.kielce.pl

Katarzyna Perdzyńska – Zarzeczny – główny specjalista, katarzyna.zarzeczny@um.kielce.pl

Anna Głowienka – podinspektor, e-mail: anna.glowienka@um.kielce.pl

Urząd Miasta Kielce

Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej

Biuro ds. Przedsiębiorczości i Centrum Obsługi Inwestora

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

Przez Kielce przebiegają odcinki 3 ważnych ciągów komunikacyjnych zaliczonych do kategorii dróg krajowych:

  • droga nr 7 Gdańsk - Warszawa - Kielce - Kraków - Chyżne
  • droga nr 73 Wiśniówka-Kielce – Busko Zdrój – Tarnów - Jasło
  • droga nr 74 Sulejów - Kielce – Kraśnik – Frampol –Zamość – Hrubieszów


Kielce położone są pomiędzy dwoma korytarzami transportowymi o znaczeniu międzynarodowym relacji wschód-zachód (A2 i A4) oraz relacji północ - południe (A1). Odległości z Kielc do największych polskich centrów rozwoju gospodarczego takich jak Warszawa, Kraków, Katowice przy Łódź wynoszą 120 – 180 kilometrów.

Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu funduszy europejskich Kielce prowadzą szeroko zakrojone inwestycje infrastrukturalne, mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców, jak i warunków prowadzenia biznesu. Rozbudowie i rewitalizacji podlegają główne ulice miasta oraz gminne drogi.

Modernizacja i przebudowa systemu komunikacyjnego i transportowego Kielc, zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, objęła swym zakresem budowę węzłów, ulic, pętli i zatok autobusowych, zakup 40 ekologicznych autobusów komunikacji miejskiej wraz z automatami mobilnymi do sprzedaży biletów, montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów. Dzięki tym inwestycjom oraz wdrożeniu systemu usprawniającego obsługę pasażerów i poprawę ich bezpieczeństwa, stolica regionu świętokrzyskiego może poszczycić się najlepiej rozwiniętą w Polsce komunikacją publiczną.

W aktualnej perspektywie finansowej (2014-2020) planuje się szereg inwestycji infrastrukturalnych, które przyniosą wymierne korzyści dla biznesu i gospodarki. Rozpoczynamy prace zmierzające do udostępnienia kolejnych atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Planowana modernizacja infrastruktury drogowej północnej części miasta ma przyczynić się do podniesienia atrakcyjności terenów inwestycyjnych i ułatwienia dojazdu do najważniejszych dla przemysłu i gospodarki miejsc w mieście, m.in. do Kieleckiego Parku Technologicznego i Targów Kielce S.A.

Planowana jest budowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Kielce-Obice. Obecnie najbliższe lotniska o znaczeniu międzynarodowym znajdują się w Krakowie, Katowicach, Warszawie.