Szczecin jest największym miastem i stolicą województwa zachodniopomorskiego, jednym z najważniejszych ośrodków gospodarczych na północy kraju. Miasto jest centrum kulturalnym i akademickim północno-zachodniej Polski, charakteryzując się przy tym wysoką jakością życia. W strukturze gospodarki ośrodka coraz większą rolę zaczyna odgrywać sektor nowoczesnych usług biznesowych (centra BPO, SSC, IT, R&D).

Atrakcyjności inwestycyjnej miasta bardzo sprzyja bliskość Berlina oraz portu lotniczego Berlin Brandenburg Airport. Szczecin należy do grona dziesięciu najważniejszych ośrodków nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Działalność prowadzi tu 41 centrów usług zatrudniających ok. 5 600 osób. Miasto jest dynamicznym ośrodkiem kompetencyjnym w zakresie obsługi szerokiego spektrum procesów biznesowych i rozwoju nowych technologii. Szczecin buduje swoją pozycję na polskiej mapie nowoczesnych usług, które stają się jednym z wyróżniających elementów jego krajobrazu gospodarczego.

Usługi biznesowe w Szczecinie: wybrane specjalizacje:

- OPROGRAMOWANIE DLA AUTOMOTIVE

Pod względem liczby firm, które opracowują oprogramowanie dla branży automotive, Szczecin jest znaczącym ośrodkiem w Polsce i Europie. W mieście zajmuje się tym sześć dużych firm i kilkanaście mikroprzedsiębiorstw.

- USŁUGI KONTAKTU Z KLIENTEM I BACK-OFFICE DLA KLIENTÓW NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

W gronie największych pracodawców z sektora w Szczecinie znajduje się kilka firm, w których ważną rolę w strukturze usług odgrywają usługi kontaktu z klientem niemieckojęzycznym oraz obsługa procesów back-office na rzecz podmiotów niemieckich.

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. zajmująca się obsługą inwestorów jest odpowiedzialna za:

  • Udzielanie niezbędnych informacji dotyczących realizacji inwestycji w mieście;
  • Organizowanie spotkań z Prezydentem Miasta, przedstawicielami merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta Szczecin, organizacjami przedsiębiorców, powiatowym urzędem pracy, instytucjami otoczenia biznesu oraz centrami akademickimi, współpracę z deweloperami w zakresie komercjalizacji powierzchni biurowych w mieście;
  • Pomoc w poszukiwaniu nieruchomości do zagospodarowania zgodnie z zainteresowaniem inwestora;
  • Pilotaż obiegu dokumentów związanych z realizacją procedur inwestycyjnych;
  • Przygotowywanie ofert inwestycyjnych;
  • Pomoc w zakresie poszukiwania przyszłych pracowników;
  • Działania promocyjne ukazujące potencjał gospodarczy miasta Szczecin;
  • Organizacja wydarzeń, takich jak konferencje, targi, warsztaty branżowe, również o zasięgu międzynarodowym, które dają możliwość wymiany wiedzy, doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów biznesowych i inicjowania nowych projektów;
  • Stymulacja rozwoju lokalnego środowiska otoczenia biznesu.

Szczecin położony jest przy północno-zachodniej granicy Polski na skrzyżowaniu ważnych europejskich szlaków drogowych (E 28 i E 65) i kolejowych (E 59). Bardzo dobrą dostępność w transporcie drogowym zapewniają w Polsce autostrada A6, droga ekspresowa S3, drogi krajowe nr 10, 13 i 31 oraz autostrada A11 w Niemczech.

Ze Szczecina prowadzą także bezpośrednie linie kolejowe: nr 273 (do Wrocławia), nr 351 (do Poznania), nr 401 (do Świnoujścia), nr 408 (do Lubeki i Hamburga) i nr 409 (do Berlina). 30 km od centrum Szczecina funkcjonuje Port Lotniczy Szczecin-Goleniów im. NSZZ „Solidarność” (SSZ) z którego odlatują samoloty m.in. do Dublina, Londynu i Oslo. Na terenie Szczecina znajduje się pełnomorski Port Szczecin-Świnoujście, który wraz ze Świnoujściem tworzy jeden z największych w regionie Morza Bałtyckiego uniwersalnych kompleksów portowych.