Ludzie

Centra usług wspólnych bazują na profesjonalistach. Co zrobić, by pielęgnować talenty, których wkrótce może zabraknąć?

Centra usług wspólnych bazują na profesjonalistach. Co zrobić, by pielęgnować talenty, których wkrótce może zabraknąć?

W ostatnich latach coraz częściej słyszymy o Global Business Services, termin ten wymieniany jest na równi z Shared Service Center i Business Process Outsourcing. W związku z tym pojawiają się pytania – czym tak naprawdę jest model GBS i dlaczego tak szybko rośnie liczba firm, które dążą do jego wdrożenia? Jak zrekrutować profesjonalistów, którzy odnajdą się w nowym modelu współpracy?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań zawarte są nowym raporcie ACCA pt. Financial shared services to global business services models: a journey worth taking? Poświęcony jest on rozwojowi talentów w obydwu modelach outsourcingu biznesowego. Bazując na informacjach pochodzących z przeprowadzonego badania już teraz możemy powiedzieć, że trendem w kolejnych latach będzie stopniowe przechodzenie z modelu FSS (Financial Shared Services) do GBS (Global Business Services).

Dlatego badanie zależności w funkcjonowaniu tych struktur ma duże znaczenie dla dalszej analizy kierunków rozwoju talentów i rekrutacji pracowników.

– Pokazujemy zmieniające się trendy w modelu operacyjnym firm, które mogą pomóc w usprawnieniu procesów. Warto pamiętać, że sukces każdej firmy zależy przede wszystkim od zespołów, które dla niej pracują. Niezależnie od modelu biznesowego, pielęgnowanie talentów powinno być kluczowym filarem organizacji i m.in. te kwestie porusza nasza publikacja – mówi Agnieszka Jarosz, Dyrektor Zarządzająca, ACCA Polska, Ukraina i Kraje Bałtyckie.

Ewolucja modelu

Model usług wspólnych narodził się niespełna 30 lat temu, z potrzeby wsparcia korporacji w zakresie konsolidacji, standaryzacji i optymalizacji transakcji finansowych, a także związanych z nimi działań, takich jak m.in. księgowość czy windykacja. Obecnie praktycznie wszystkie wiodące przedsiębiorstwa przyjęły ten model, niejednokrotnie rozszerzając go o dodatkowe funkcje – takie jak zasoby ludzkie (HR), zakupy, zarządzanie nieruchomościami i obiektami, a nawet obsługa klienta, sprzedaż i marketing. Pierwotny model outsourcingu usług ewoluował do wielofunkcyjnej platformy serwisów biznesowych i obecnie jest powszechnie określany jako globalne usługi biznesowe (GBS).

Z raportu wynika też, że o ile duże firmy wdrożyły i usprawniły model usług wspólnych, o tyle małe i średnie przedsiębiorstwa są na początkowym etapie jego wdrażania. W związku z coraz większą  popularnością usług wspólnych, zarządzanie personelem w tych modelach stało się przedmiotem mitów biznesowych. Mówi się chociażby o 30-procentowym wskaźniku rotacji czy o tłumnych odejściach managerów wyższego szczebla. Jeśli jednak przeanalizujemy opinię ankietowanych, to centra usług wspólnych są dobrym miejscem do rozwoju kompetencji zawodowych, w szczególności tzw. kompetencji przyszłości.

Praca w GBS rozwija kompetencje przyszłości

W dobie globalnej recesji i wielkiej rezygnacji praca w GBS może być szansą na lepsze zarobki i doskonałą perspektywą rozwoju zawodowego. W opisywanym badaniu ponad 50% ankietowanych przyznało, że taka ścieżka kariery jest atrakcyjniejsza od innych opcji zatrudnienia. Jeszcze więcej respondentów przyznało, że praca w GBS pomaga im rozwijać umiejętności zawodowe.

 Praca w outsourcingu, niezależnie od modelu, buduje cały wachlarz kompetencji pracownika, w tym umiejętności zarządcze w zakresie finansów. 70% uczestników badania ocenia swoje kompetencje jako pożądane w przyszłości. Pracując w takim modelu możemy rozwijać się jako lider zespołu, a to w późniejszym etapie kariery może pomóc nam otworzyć kolejne drzwi, na jeszcze wyższych stanowiskach, jak chociażby Dyrektor HR czy CFO. Pracując z innymi specjalistami można obserwować ich działania i zdobywać wiedzę na temat funkcjonowania całości procesu. 61% respondentów wierzy, że praca w modelu GBS niesie ze sobą realną szansę awansu pracownika do innych, wyższych struktur w firmie.

Co więc zrobić, by osiągnąć sukces? Jakie kompetencje okażą się przydatne? Wśród personelu średniego szczebla respondenci wskazują na wiedzę techniczną i specjalistyczną w danej dziedzinie. Kolejne miejsce zajmują szeroko pojęte umiejętności cyfrowe, wykraczające poza podstawową znajomość programów wykorzystywanych w trakcie pracy. Ale nie tylko. Liczy się też umiejętność działania i podejmowania decyzji w różnorodnych zespołach, gdzie wymiana doświadczeń może okazać się kluczowa dla sprawnej realizacji projektu. Biorąc pod uwagę dynamikę pracy trzeba tu dodać, że pozytywne relacje z zespołem to klucz do rozwoju kariery. Dlatego ankietowani wskazali również na zdolność do współpracy z innymi, jako kolejną ważną kompetencję pracownika w modelu GBS.

O atrakcyjności pracy w tych modelach świadczy też pozytywna zmiana systemu pracy, która pozwala na zachowanie work-life balance. 82% ankietowanych pozytywnie oceniło możliwość pracy zdalnej, która przed pandemią nie była tak popularna, jak jest obecnie. Pracownicy cenią sobie również elastyczność w zakresie miejsca wykonywanej pracy.

Jeśli przyjrzymy się liderom, to zobaczymy, że ich top 3 najważniejszych kompetencji różni się od tych wskazanych przez kolegów zajmujących niższe stanowiska. Jako jedne z ważniejszych są w tej grupie umiejętności współpracy, ale też zaangażowanie w kontakt z kluczowymi dla nas kontrahentami. Komunikatywność i własna inicjatywa są więc dominującym atrybutem każdego lidera. Na tym stanowisku liczy się też wnikliwość i umiejętność formułowania własnych wniosków, a także entuzjastyczne podejście do podejmowanych działań.

 Perspektywa organizacji

Skoro praca w GBS daje tak wiele możliwości rozwoju, to jakie problemy mogą spotkać organizacje w procesie rekrutacji pracowników?

Trudności mogą być związane z brakiem wystarczającej liczby liderów na rynku pracy, którzy mogliby odpowiednio pokierować zespołami i indywidualnym rozwojem pracowników. Może to spowodować, że w przyszłości będziemy musieli mierzyć się z brakiem doświadczonej kadry, koordynującej realizację projektów. 60% respondentów biorących udział w badaniu stwierdziło, że doświadcza wyzwań związanych z pozyskaniem potrzebnych umiejętności w swoich organizacjach.

Badania wykazały również, że czas spędzony w pracy związanej z outsourcingiem usług jest uważany za sprzyjający rozwojowi kariery zawodowej. Przedsiębiorstwa planujące długofalowo powinny wspierać talenty, zapewniając im satysfakcjonujące ścieżki kariery, mobilność oraz budować zaangażowanie pracowników. Poprzez inwestowanie w rozwój swoich pracowników, oferowanie konkurencyjnego i atrakcyjnego wynagrodzenia, funkcje te mogą odgrywać kluczową rolę w budowaniu przyszłej linii talentów organizacji.

Dlatego organizacje działające w wyżej wspomnianych modelach powinny w pierwszej kolejności mieć na uwadze opracowanie długofalowych planów rozwoju wyspecjalizowanych zespołów, aby w przyszłości nie doświadczać braków kadrowych.

Jasna ścieżka kariery zachętą dla kandydatów

Możemy stwierdzić, że w obliczu tak dużego zapotrzebowania na bardzo konkretne i wyspecjalizowane umiejętności możemy mówić o rynku pracownika. Dlatego każda firma powinna zdać sobie sprawę, że jedynie posiadanie odpowiedniej oferty i jasnej ścieżki rozwoju może zachęcić bardziej doświadczony personel do podpisania z nami umowy. Pomimo automatyzacji wielu procesów żadna firma nie przetrwa bez silnego zespołu, który będzie nie tylko sprawnie potrafił zarządzić trwającym już procesem, ale – co ważniejsze – będzie inicjował i wspierał proces zmiany. Niestety, w przeprowadzonym badaniu ponad 52% ankietowanych przyznało, że pozyskanie właściwego pracownika jest dużym wyzwaniem.

– Aby zyskać na atrakcyjności, należy przedstawić potencjalnym kandydatom jasną ścieżkę rozwoju kariery, która pokaże im możliwości towarzyszące podjęciu pracy w naszej firmie. Niektórzy z nich narzekają również na brak odpowiedniego coachingu, szkoleń, a nawet mentoringu. Dlatego myśląc o kreowaniu nowych miejsc pracy warto również zadbać o te aspekty, aby sprzyjać rozwojowi kompetencji naszego zespołu – podsumowuje Agnieszka Jarosz.

Raport Financial shared services to global business services models: a journey worth taking? prezentuje kierunek wdrażania i transformacji procesów w ramach globalnych centrów usług. Przygotowany został na bazie ankiety, przeprowadzonej wśród ponad 800 profesjonalistów ACCA z branży usług biznesowych, przy wsparciu Everest Group i PwC. Publikacja dostępna jest do pobrania tu: www.accaglobal.com/gb/en/professional-insights/

Artykuł pochodzi z magazynu:
FOCUS ON Business #9 March-April (2/2023)

FOCUS ON Business #9 March-April (2/2023) Zobacz numer