Ludzie

Ekstra/Introwertyzm w biurze dającym wybór

Ekstra/Introwertyzm w biurze dającym wybór

Jedno biuro. Setki ludzi. Czy możliwe jest stworzenie przestrzeni, która będzie komfortowa dla wszystkich? Przestrzeni, która będzie wspierać ekstrawertyków, jednocześnie wypełniając potrzeby introwertyków. Jakie powinno być biuro dające wybór?

ZAKRES INTERAKCJI – STOPIEŃ AUTONOMII

Aranżując przestrzeń biurową powinniśmy wziąć pod uwagę przede wszystkim tryb pracy pracowników (stacjonarny, zdalny czy hybrydowy) oraz podejmowaną przez nich dominującą aktywność. Analiza tych czynników dostarczy nam wiele informacji o obowiązkach, ścieżkach działania czy procesach w przestrzeni biurowej. Dodatkowych wskazówek mogą dostarczyć nam koncepcje stylów pracy i teorie typów pracowników.

  W 1997 r. brytyjski architekt Francis Duffy opublikował swoją Koncepcję Stylów Pracy. Zgodnie z myślą autora, style pracy możemy podzielić na obszary, różniące się między sobą na wymiarach zakresu interakcji i stopnia autonomii. Zakres interakcji mówi o poziomie współpracy między pracownikami. Podkreśla także wagę aktywności, opierających się na komunikacji i wymianie myśli oraz informacji. Drugie kontinuum – stopień autonomii – to informacja o stopniu decyzyjności i wolności pracownika w zakresie realizacji obowiązków zawodowych oraz planowania dnia pracy. W każdym z powstałych obszarów – Den, Club, Hive i Cell – odnajdziemy inne branże zawodowe, które najlepiej oddają i odnajdują się w branych pod uwagę charakterystykach.

A JAK W DANYM STYLU ODNAJDZIE SIĘ PRACOWNIK?

Styl pracy i obowiązki zawodowe pozwalają na stworzenie charakterystyk pracowników Jeremy Myerson i Catherine Greene w swojej koncepcji typów pracowników wyróżniają 4 grupy, które różnią się między sobą specyfiką pracy – kotwice, łącznicy, zbieracze i żeglarze. Charakter pracy wpływa również na oczekiwania wobec przestrzeni biurowej, gdyż czegoś innego w miejscu pracy będzie szukać stacjonarnie pracująca kotwica, a na całkowicie inne aspekty zwróci uwagę wysoce mobilny zbieracz.

  Opierając się na wynikach badań i obserwacjach wiemy, że całkowicie innych warunków miejsca pracy potrzebuje pracownik stacjonarny, a innych ten, pracujący w trybie hybrydowym.Tak samo, zauważymy wyraźne różnice w przestrzeni biurowej wspierającej pracownika wykonującego działania rutynowe i schematyczne, od tej, która pomaga w trakcie pracy koncepcyjnej, opierającej się na komunikacji.

  Musimy jednak zadać sobie pytanie – czy dostosowanie aranżacji przestrzeni biurowej, biorąc pod uwagę jedynie styl i tryb pracy oraz dominujące aktywności, jest wystarczające? A może warto spojrzeć głębiej? Bo przecież każda praca sprowadza się do stojącego za nią człowieka.

OSOBOWOŚĆ A PRZESTRZEŃ BIUROWA

Ekstrawertyzm i introwertyzm to jedne z najważniejszych wymiarów osobowości. Terminy stworzone przez badaczy Costa i McCrae są częścią powszechnie akceptowanego modelu Wielkiej Piątki, czyli opisu osobowości w kategoriach cech. Każdy z nich posiada super-moce, ale również pewne ograniczenia. Ograniczenia, które w codziennej pracy może zredukować odpowiednia aranżacja przestrzeni i zastosowanie konkretnych rozwiązań meblowych. Jak zatem zaaranżować przestrzeń, która zadba o potrzeby tych skrajnych typów osobowości? Czy to możliwe? Przyjrzyjmy się bliżej charakterystykom osobowości.

  Osoby o wysokim poziomie ekstrawertyzmu, dzięki umiejętności rozczytywania emocji i zachowań, świetnie odnajdują się w pracy grupowej i zespołowej. Charakteryzuje je energetyczność (w tym gadatliwość i głośność), szybkość, spontaniczność oraz wysoka podzielność uwagi. Pomimo tych cech, osoby ekstrawertyczne do realizacji zadań wymagających szczegółowości oraz operacji analitycznych potrzebują przestrzeni zapewniającej wyizolowanie i ograniczenie najsilniejszego bodźca – ludzkiej mowy.  Introwertycy to osoby skrupulatne, dokładne i rozważne, preferujące pracę indywidualną lub w małych 2-3 osobowych grupach. To jednostki, które uczą się poprzez obserwację, choć nie lubią przebywać w centrum uwagi i wypowiadać się na forum. Introwertycy potrafią pracować przez długi czas w wysokim skupieniu – jeśli nie będą rozpraszani i zaczepiani.

BIURO DAJĄCE WYBÓR

Biuro dające wybór to biuro, które bierze pod uwagę cechy charakterystyczne każdego z wymienionych typów osobowości i zapewnia miejsca do pracy, które spełniają oczekiwania skrajnych wymiarów.

   W przestrzeni biurowej powinniśmy znaleźć miejsca służące komunikacji i pracy grupowej oraz szybkim konsultacjom, jak i te, które pozwolą na pracę w ciszy i skupieniu. Wymienione przestrzenie to odpowiedź na komunikatywność, energetyczność i wysoki stopień otwartości ekstrawertyków. Z drugiej strony, w biurze powinniśmy zorganizować przestrzeń dogodną dla introwertyków, czyli miejsca umożliwiające odizolowanie się lub odbywanie konsultacji z zachowaniem większej prywatności, przy jednoczesnej pewnej dawce open-space, która pozwoli na naukę przez obserwację.

JAK ZMIEŚCIĆ TE WSZYSTKIE FUNKCJE NA JEDNEJ PRZESTRZENI?

W miejscu pracy warto korzystać z rozwiązań aranżacji wnętrz, które będą dopasowane do pracownika – jego stylu i trybu pracy oraz podejmowanych obowiązków, ale również takich, które w pracowniku widzą człowieka.

  Dla osób o osobowości introwertycznej, dobrym rozwiązaniem, które może pomóc zadbać o indywidualność i prywatność w przestrzeni open-space, są np. sofy z wysokimi panelami o właściwościach akustycznych i panele wydzielające stanowisko pracy. Mobilne, wysokie stoły czy też większe stoły, przeznaczone do pracy zespołowej, to z kolei codzienne wsparcie dla osób o wysokim poziomie ekstrawersji.

  Warto dostosowywać biuro do potrzeb pracowników nie tylko w obszarach typu open-space. Odpowiednie wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do pracy w ciszy i skupieniu, pozwala na nadanie miejscu nowych funkcji. Biurka z elektryczną regulacją wysokości i ergonomiczne krzesła mogą stać się zarówno przestrzenią do indywidualnej pracy ekstrawertyka, jak i miejscem na bardziej prywatną konsultację, w której odnajdzie się introwertyk.

  W społeczeństwie ciężko odnaleźć osoby o skrajnych cechach intro – lub ekstrawertycznych, choć każdy z nas może być przesunięty w kierunku jednego z wymiarów. Jesteśmy umieszczeni na pewnym kontinuum i, w zależności od sytuacji czy podejmowanej aktywności, preferujemy inną przestrzeń do działania.

  Aranżacja przestrzeni biurowej to proces, na który składa się wiele kroków: poczynając od określenia trybu i stylu pracy, poprzez dominującą aktywność podejmowaną przez pracowników i kończąc na jednostkowych (i grupowych) oczekiwaniach oraz potrzebach. Dobrze zaaranżowana przestrzeń daje wiele możliwości i sama w sobie staje się czynnikiem, który nie tylko poprawia efektywność i jakość pracy pracownika, ale wspiera go, opiekuje się nim i dba o jego dobrostan.

Autor: Aleksandra Szeląg,

Workplace Consultant, Dział Badań i Konsultingu Przestrzeni Pracy,

Nowy Styl

Artykuł pochodzi z magazynu:
FOCUS ON Business #6 September-October (5/2022)

FOCUS ON Business #6 September-October (5/2022) Zobacz numer