Ludzie

Jakie błędy najczęściej popełniają liderzy?

517
Jakie błędy najczęściej popełniają liderzy?

Z badania „Rok Lidera 2022” Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów wynika, że jest to brak dbałości o relacje z pracownikami oraz niezwracanie uwagi na to, co dzieje się w relacjach między nimi. Problemem jest też nieudzielanie informacji zwrotnej podwładnym i podejmowanie niejasnych decyzji.

W corocznym badaniu GFKM „Rok Lidera” błędy popełniane przez zarządzających wskazywali sami liderzy. Wzięło w nim udział 400 przedstawicieli kadry zarządzającej różnych szczebli – prezesów, dyrektorów i kierowników – małych, średnich i dużych firm.

Najwięcej wskazań – po 15 proc. – miały „niedbanie o własne relacje z pracownikami” oraz „niezwracanie uwagi na to, co dzieje się w relacjach między pracownikami”. 12 proc. badanych za najczęstszy błąd liderów uznało „nieudzielanie informacji zwrotnej”, „podejmowanie niejasnych decyzji” i „problem z delegowaniem zadań” – przy czym ten ostatni błąd znacząco częściej zauważają dyrektorzy, którzy nie wchodzą w skład zarządu (19 proc.).

– Co ciekawe, badanie pokazuje, że liderzy dobrze oceniają relacje w firmie – 81 proc. deklaruje, że nie czują się samotni w miejscu pracy, a u aż 84 proc. relacje z podległymi pracownikami oraz ze współpracownikami budzą pozytywne emocje. Dobre relacje z członkami zespołu są kluczowym aspektem skutecznego przywództwa. Budują zaufanie i zaangażowanie. Są fundamentem lojalności i otwartości w organizacjach. Dobrze, że liderzy zauważają zarówno ich znaczenie, jak i popełnianie błędy, bo to daje nadzieję, że będą chcieli pracować nad wyeliminowaniem tych niedoskonałości. Warto to robić podnosząc własne kompetencje menedżerskie w obszarach miękkich, np. związanych z komunikacją i przywództwem – komentuje Dominik Pieczewski, odpowiedzialny za badanie ekspert GFKM.

Liderzy radzą liderom

Badani przez GFKM liderzy zostali też poproszeni o rady, których chcieliby udzielić innym liderom. Te powtarzające się najczęściej można podzielić na cztery kategorie: rady dotyczące dbania o dobre relacje w zespole oraz o atmosferę panującą między podwładnymi; związane z docenianiem zespołowości pracy; odnoszące się do dbania o pracowników, ufania im oraz słuchania ich potrzeb oraz rady dotyczące dbania o samego siebie – o samorozwój oraz work-life balance.

Co konkretnie radzą liderzy innym liderom? Oto kilka przykładów: „bardzo dbajcie o komunikację w zespołach”, „najważniejsza jest dobra atmosfera wśród pracowników”, „słuchaj pracowników”, „ufaj pracownikom”, „traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany”, „bądź nie tylko szefem, ale i przyjacielem”, „każdy lider powinien być blisko swoich ludzi”.

– Współpracując z wieloma liderami obserwuję duże wyczulenie na oczekiwania i potrzeby podwładnych. Pracownicy coraz częściej w liderze szukają nie tylko szefa, ale przede wszystkim osoby o charakterze coacha czy mentora, który będzie ich wspierać w codziennej pracy, między innymi poprzez częstsze udzielanie informacji zwrotnej, dzielenie się doświadczeniem i wiedzą oraz umożliwianie i wspieranie rozwoju zawodowego. Ważnym i często podkreślanym przez pracowników aspektem jest również wsparcie w budowaniu poczucia własnej wartości pracownika, co ma potem bezpośredni wpływ na jego zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności. Do lamusa zdecydowanie odchodzi rola szefa polegająca jedynie na organizowaniu i rozliczaniu pracy. Zgodne z oczekiwaniami pracowników „przeformatowanie” roli liderów będzie często wymagało nie tyle przeorganizowania pracy, co raczej odrzucenia starych nawyków i zbudowania nowych, opartych o nowe miękkie kompetencje. Taka zmiana z pewnością wpłynie pozytywnie i na zadowolenie zespołu, i samego lidera – podsumowuje Beata Bednarczyk, trenerka i coach GFKM.

 

GFKM