Ludzie

Melanie Janine Kanaka FCMA, CGMA została wybrana na 89. Prezydenta The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)

Melanie Janine Kanaka FCMA, CGMA została wybrana na 89. Prezydenta The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)

Melanie Janine Kanaka FCMA, CGMA została wybrana na 89. Prezydenta The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), największej na świecie organizacji zrzeszającej specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej. Będzie też pełniła funkcję Współprzewodniczącej Association of International Certified Professional Accountants (Międzynarodowego Stowarzyszenia Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości), które reprezentuje CIMA i American Institute of CPAs (AICPA).

Podczas swojej rocznej kadencji Melanie skupi się na wzmacnianiu roli specjalistów ds. finansów jako zaufanych doradców w organizacjach i angażowanie ich w służbę na rzecz interesu publicznego. Ponadto będzie adwokatem ciągłego podnoszenia umiejętności, w tym rozwoju kompetencji cyfrowych oraz przekwalifikowywania się, aby profesja finansowo-księgowa mogła sprostać stale zmieniającym się wymaganiom rynku. Melanie położy też duży nacisk na zainteresowanie młodego pokolenia dołączeniem do grona specjalistów ds. finansów oraz wspieranie różnorodności, równości i inkluzywności.

Melanie będzie ściśle współpracować z Anoopem Natwar Mehta CPA, CGMA, który będzie pełnił funkcję Przewodniczącego AICPA i Przewodniczącego Stowarzyszenia, aby jak najpełniej reprezentować studentów i członków AICPA i CIMA – instytucji, które są światowymi liderami z dziedziny rachunkowości publicznej i zarząd­czej – oraz sprostać wymaganiom stale zmieniającego się, dysrupcyjnego świata.

Podczas walnego zgromadzenia CIMA, które odbyło się 22 czerwca br. w Birmingham, Melanie powiedziała:

„To prawdziwy przywilej zostać wybraną, by służyć naszym członkom i studentom na całym świecie oraz reprezentować naszą profesję na arenie międzynarodowej.”

„W ciągu ostatnich lat profesja finansowa zapewniała organizacjom ogromne wsparcie i wskazówki, aby pomóc im nie tylko przetrwać, ale także dostosować się i rozwijać w rzeczywistości, która nieodwracalnie się zmieniła. Ponieważ świat nadal przechodzi radykalne, dysrupcyjne zmiany w coraz szybszym tempie, jako profesjonaliści musimy prezentować nowy rodzaj odważnego przywództwa.”

Kontynuowała:

„Nadszedł czas, aby profesja wykonała kolejny krok. Musimy upewnić się, że wciąż dostarczamy innowacyjne rozwiązania, aby tworzyć wartość, budować zaufanie, wykorzystywać nowe możliwości i pomagać w zapewnianiu dobrobytu jednostkom, organizacjom, gospodarkom i społeczeństwom.”

Melanie jest pierwszą w historii kobietą pochodzącą z Azji, która została Prezydentem CIMA. Jest aktywnym członkiem CIMA od ponad trzech dekad (tytuł ACMA uzyskała w 1992 r., a FCMA w 2000 r.). Zasiada również w radzie dyrektorów Association of International Certified Professional Accountants. Pełny życiorys dostępny jest w kolejnym załączniku.

Pozostałe nominacje, które zatwierdzono podczas tegorocznego walnego zgromadzenia CIMA:

  • Sarah Ghosh FCMA, CGMA została wybrana na Zastępcę Prezydenta CIMA
  • Simon Bittlestone FCMA, CGMA został wybrany na Wiceprezydenta CIMA

CIMA