Ludzie

„Miasta, które chcą odnieść sukces muszą rozwijać swoją infrastrukturę”: nowa prezydent RICS

932

Amanda ClackAmanda Clack FRICS, partner w EY i szef zespołu doradztwa w zakresie infrastruktury w sektorze publicznym i prywatnym, została nową prezydent RICS w kadencji 2016-17.

Szacuje się, że zaspokojenie globalnych potrzeb w zakresie infrastruktury do 2030 roku wymagać będzie inwestycji rzędu 57 bilionów USD. Należący do RICS profesjonaliści sektora gruntów, nieruchomości, budownictwa i infrastruktury mogą pomóc w tym, aby projekty infrastrukturalne zostały ukończone w czasie i ustalonym budżecie.

Inwestycje w rozwój infrastruktury służące powstawaniu bardziej inteligentnych i zrównoważonych miast to główny kierunek działań Amandy Clack w ramach zainaugurowanej właśnie prezydentury. Amanda będzie również współpracować z zespołami RICS na całym świecie w zakresie upowszechniania i implementacji międzynarodowych standardów.

“Do 2050 roku w naszych miastach będzie żyło ok. 6.3 miliarda ludzi”, zwraca uwagę Amanda Clack. „Ich trwałe struktury kryją w sobie klucz do sprostania wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu, kurczącymi się zasobami naturalnymi i rosnącą populacją mieszkańców. Poprzez rozwój inteligentnych rozwiązań i zakrojonych na szeroką skalę projektów infrastrukturalnych nasza branża może przyczynić się do tego, że miasta, w których żyjemy, odniosą sukces. Profesjonaliści RICS mogą pełnić wiodącą rolę w takich kwestach jak pozyskiwanie finansów, zarządzanie ryzykiem i bardziej zrównoważony rozwój struktury miejskiej”.

Kolejnym kierunkiem działań nowej prezydent RICS będzie promowanie większej różnorodności branży budownictwa i nieruchomości. Chcąc zapewnić zasoby ludzkie zdolne do podjęcia stojących przed sektorem wyzwań związane z nim profesje powinny odzwierciedlać zróżnicowaną globalną społeczność. Dotyczy to także sposobu w jaki przyciągamy, utrzymujemy i rozwijamy talenty w branży.

“Różnorodność powinna być postrzegana jako kluczowy element strategii”, przekonuje Amanda Clack. „Jeśli nie zrobimy nic aby przyciągnąć do naszego zawodu bardziej zróżnicowanych pracowników jak możemy oczekiwać, że w przyszłości dostarczą oni na rynek projekty odpowiadające na potrzeby zróżnicowanej populacji w poszczególnych miastach na świecie?”.

Obok Amandy Clack zespół prezydencki RICS na lata 2016/2017 tworzą prezydent elekt RICS, John Hughes FRICS z Kanady oraz wiceprezydent-senior RICS, Chris Brooke FRICS z Hongkongu.

Pełny profil zawodowy Amandy Clack FRICS dostępny jest na stronie: http://www.rics.org/news/news-insight/comment/we-are-the-disruptors-an-interview-with-our-incoming-president/

RICS