Ludzie

Nowy dyrektor zarządzający Europejskim Centrum TMF w Katowicach - Michał Kościanek

990

Michał Kościanek objął stanowisko dyrektora zarządzającego Europejskiego Centrum TMF Group w Katowicach, w którym pracę znajdzie 300 specjalistów. Wejdą oni w skład międzynarodowych zespołów pracujących bezpośrednio z największymi firmami globu z rankingu Fortune 500. Rekrutacja właśnie trwa.

Michał Kościanek to doświadczony menadżer, który posiada ponad dwadzieścia lat doświadczenia zawodowego, w tym piętnaście w branży Centrów Usług Wspólnych (ang. Shared Services Center). Jest absolwentem studiów Zarządzanie i Marketing na Uniwersytecie Łódzkim. Po studiach rozpoczął pracę w dziale audytu firmy doradczej Deloitte.

W swojej dotychczasowej karierze brał udział zarówno w tworzeniu nowych Centrów Usług Wspólnych (Philips, Heineken), jak i reorganizacji i transformacji już istniejących (WNS, Carlsberg). Pełnił różnorodne role począwszy od kierownika zespołu, kierownika działu transformacyjnego, dyrektora operacyjnego, jak i dyrektora zarządzającego polskim oddziałem firmy BPO. Tuż przed dołączeniem do TMF zajmował się doradztwem strategicznym w tymże zakresie.

Zadaniem Michała Kościanka będzie stworzenie struktur biznesowych nowo tworzonego centrum oraz skompletowanie zespołu polskich specjalistów, którzy wejdą w skład zespołów pracujących na rzecz klientów z Anglii, Irlandii, Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii, Islandii, Francji, Włoch, Belgii, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Luksemburga i wspierających ich w obszarach Kadr i Płac, Podatków i Księgowości, Księgowości Funduszy oraz Sekretariatu Korporacyjnego.